razvojni_logo_cb_s

Uskoro kreću novi natječaji! Što se mijenja kod Mjere 6.3.1 ?

Strateški plan predviđa Intervenciju 73.12. – Potpora malim poljoprivrednicima. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Ukupna predviđena alokacija za ovu mjeru je 30.000.000,00 Eura. Ostale najvažnije informacije:

·         Umjesto uvjeta ekonomske veličine gospodarstva od 2.000 € do 7.999 €, koji je vrijedio za Mjeru 6.3.1., sada je to raspon od od 3.000 Eura SO do 10.000 Eura SO za ulaganja u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 Eura SO za ulaganja u ostalim sektorima.

·         Prihvatljivi su projekti ulaganja u proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda.

·         Umjesto dosadašnjeg fiksnog iznosa od 15.000 eura za 100% ulaganja, visina potpore je od 5.000 eura do 30.000 eura, za 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Isplata će se vršiti u cijelosti na principu nadoknade, višekratno.

·         Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su: ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, utjecaj ulaganja na okoliš, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima, sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

·         Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja