razvojni_logo_cb_s

Pored kupovine seoskih kuća u Srbiji kreće program dodjele 10.000 eura za pokretanje biznisa na selu

Nastaviće se sa odobravanjem sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za koju vlada veliko interesovanje, a posebnu pozornost privlači najava ministra da se radi na jedinstvenom programu koji za cilj ima pokretanje gospodarskih aktivnosti koje su neophodne da bi jedno selo moglo da bude pored ostalog prihvatljivo mjesto za život tih mještana.

Program predviđa, čak do 10.000 eura bespovratnih sredstava za opremu i pokretanje neke od djelatnosti i to po izboru samih korisnika. Biti će to bespovratna sredstva za pokretanje rada trgovina, ljekarni ,stomatoloških ordinacija, različitih zanatskih radnji, npr. za servisiranje poljoproprivrednih mašina, vulkanizerskih, stolarskih itd. Posebno – za obnovu starih zanata: kujundžija, opančara, grnčara, kao i izradu narodnih nošnji, a naročito obnovu vodenica potočara u sklopu podsticaja razvoja etno turizma.