razvojni_logo_cb_s

Obavijest: osiguranje poljoprivredne proizvodnje kroz intervenciju 76.01.

U sklopu Strateškog Plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. –2027. nastavlja se s provedbom intervencije (dosadašnje mjere 17 iz PRR) kojom poljoprivrednici osiguravaju svoju poljoprivrednu proizvodnju.

Ministarstvo poljoprivrede i dalje će kroz provedbu ove intervencije podizati svijest poljoprivrednika o potrebi prilagodbe klimatskim promjenama i potrebi za ugovaranjem osiguranja kako bi se ublažile posljedice šteta koje su posljedica sve učestalijih prirodnih nepogoda.

Ministarstvo poljoprivrede je za potrebe provedbe intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ izradilo izračune vrijednosti za biljnu i stočarsku proizvodnju po jedinici površine/grlu/komadu i oni će se koristiti pri utvrđivanju maksimalne vrijednosti potpore.

U dosadašnjem programskom razdoblju za potrebe provedbe M17 „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“, prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje utvrđivala se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost.

Obavijest: Vrijednosti poljoprivredne proizvodnje ažurirat će se za svaku kalendarsku godinu. Ministarstvo će izračune objavljivati uz natječaje, a ovisno o proizvodnji može biti izračunata na razini dvije regije: Kontinentalna i Jadranska Hrvatska.