razvojni_logo_cb_s

Novi problemi za najugroženije građane

Jutarnji list je objavio pomalo nevjerojatan podatak da je država u posljednjih godinu dana sjela na kuće 40.000 korisnika koji su korisnici socijalne pomoći ili državne naknade. Naime, novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu lani u veljači propisuje da će država automatski staviti zabilježbu na sve nekretnine koje posjeduju primatelji socijalne pomoći, kojih ima nešto više od 46.000, kao i oni kojima država plaća smještaj u domu – pa čak i kad se radi o plaćanim troškovima smještaja u domovima. Isti izvor navodi da ja takvih kuća najviše na ruralnim područjima koja su najmanje nerazvijenija da je veliki dio korisnika socijalne pomoći u strahu za svoju imovinu već počeo povlačiti zahtjeve za socijalnu pomoć iako je to većini jedini izvor prihoda.