razvojni_logo_cb_s

Dominacija Srpskog narodnog vijeća na manjinskim izborima

Kao što je poznato, u Republici Hrvatskoj se 07. Svibnja održavaju izbori za manjinska vijeća. Na ovim izborima se biraju članovi manjinskih vijeća u općinama i gradovima u kojim postoje zakonske pretpostavke za ovaj vid manjinske samouprave. Kada je srpska zajednica u pitanju, na temelju kandidacijskih lista koje je objavilo Državno izborno povjerenstvo vidljiva je dominacija Srpskog narodnog vijeća u gotovo svim sredinama. Naime, u većini općina i gradova lista Srpskog narodnog vijeća će biti jedina lista. Opozicione stranke u srpskoj zajednici, ovaj put prezentirane putem manjinskih udruga ili grupa birača svoje kandidature su predale samo u Gradu Benkovcu, Primorsko-goranskoj županiju, Gradu Glini i u Općini Borovo. Zbog svega toga, već sada i prije samih izbora u većini gradova i općina već su poznati sastavi budućih manjinskih vijeća.