razvojni_logo_cb_s

Dmitar iz Donjih Peulja(Bosansko Grahovo)

Nekada naseljeno, a sada nenaseljeno mjesto Donje Peulje zajedno sa Gornjim Peuljama dio je naselja Peulje. Smješteno je u podnožju planine Šator i Dinare. Na popisu stanovništva iz 1991.godine u njemu je živjelo 323 stanovnika , a sada živi samo jedan čovjek, Dmitar Balać(70 godina). U selu živi sam, a 1998.godine vratio se u selo. Kuće su puste i porušene i mjesto izgleda sablasno kao iz nekog filma… Povremeno mu dođe unuk da mu pomogne, ljeti rođaci i komšije što su davno odselili. Budu oko Ilindana par dana… Također,13 godina živio je bez struje.
Prije rata bio je radnik i domaćin a sada se bavi stočarstvom. Prodaje telad.Nikada se nije pokajao što se vratio u zavičaj i jedino je ovdje u prostranom Grahovskom polju svoj na svome. Iz Opštine su obećali da će uvesti rasvjetu do kuće. Ako uvedu dobro, a ako ne uvedu opet dobro, kaže skromni Dmitar.