razvojni_logo_cb_s

Tenzije na vrhuncu: Da li se poljoprivredno zemljište kao važan državni resurs koristi na ispravan način?

Tema poljoprivrednog zemljišta u polupustim selima Like, Dalmacije, Banije i Korduna postalo je ovih dana očito pitanje svih pitanja. Sa približavanjem roka od 31.12.2022. godine do kojeg vlasnici OPG-ova koji su do sada koristili to zemljište moraju dostaviti neki valjan dokaz o pravu na korištenje na to zemljište, ili im se čestice brišu iz ARKODA-a. kod jednog dijela OPG-ovaca koji su na osnovu ovakvog korištenja poljoprivrednog zemljišta bazirali svoju kompletnu proizvodnju ova najava izazavala je paniku. Sa druge strane su vlasnici tog poljoprivrednog zemljišta,a prema svim najavama takvog poljoprivrednog zemljišta je više od 100 tisuća hektara, već godinama negoduju što od svoje imovine nemaju nikakve koristi, te što po nekad i njima nepoznati ljudi njihovo poljoprivredno zemljište koriste bez bilo kakve naknade ili odobrenja.

Sustav je na ovaj način funkcionirao godinama, ali očito približavanje rokova kada je najavljeno da će se ova materija rješavati stvorilo je tenzije i sa jedne i sa druge strane. Slična situacija je i u selima oko Otočca te u priči sa kojom se bavi i današnja emisija “Provjereno” Nove Tv gdje se iz snimka najave emisije vidi da pokušavaj riješavanja ovog problema čak završava i prijetnjama smrću. Nedaleko od Otočca je i selo Trnavac u općini Plitvička jezera gdje se nekadašnja područna osnovna škola koristi kao spremište za sijeno. Kroz jednu drugu priču ovo se djelomično moglo vidjeti i na kamerama nacionalne televizije i u centralnoj poljoprivrednoj emisiji. Čini se da su tenzije na vrhuncu kad je u pitanju ova tema i jedino je sigurno da će država morati “presjeći” ovaj problem na jedan ili drugi način. Poljoprivredno zemljište je jedan od glavnih resursa. Da li se ono baš uvijek koristi na ispravan način?