razvojni_logo_cb_s

Bavarska – Eurospka prestonica mliječnog stočarstva

Za njemačku pokrajinu Bavarsku, gdje je prema zadnjim podacima 800.000 goveda, kaže se da je europska prestonica mliječnog govedarstva. Samo na području Rozenhajma nalazi se 1500 farmi gdje je u prosjeku 50 muznih grla. Na 500 metara nadmorske visine, u podnožju Alpa, na 1500 farmi proizvodi se takozvano planinsko mlijeko za koje tamošnji farmeri dobijaju oko pet euro centi više od svojih kolega iz drugih najrazvijenijih zemalja Europske unije.

Za izgradnju i opremanje farmi, od države dobijaju povrat sredstava u iznosu od 40 posto vrijednosi investicije,ali uvjet je da narednih 12 godina moraju da se bave tom proizvodnjom i da krave budu na ispaši.

Otkupna cijema mlijeka 2016. godine iznosila je 20 euro centi po litru, zatim je duži vremenski period bila 40, a sada je 60 euro centi po litru.

Nedaleko od Rozenhajma, u regiji Misbah organizira se i akcijska prodaja stoke.Takav promet stoke ovdje se odvija već 130 godina. Projekt je u vlasništvu Društva za očuvanje genetskih resursa koje ima 1300 članova sa više od 95.000 krava. Ovdje se tijekom godine organizira 14 licitacijskih placa za prodaju stoke. U vlasništvu idruženja je i 100 hektara zemlje od čega su 30 hektara šume i objekti koje izdaju u najam.

„Ovdje se tijekom godine proda oko 2.800 krava, 1600 prvotelki, 200 bikova i do 32.000 teladi i godišnji obrt novca je 20 miliona eura, od čega društvo uzima proviziju od 7 posto, a 93 posto uplaćuje na račune poljoprivrednicima” ističu u idruženju.

Bavarska je primjer kako se sa dobrom organizacijom sustava i modelom sa kojim su svi zadovoljni može ići na povećanje stočnog fonda iz godine u godinu, za razliku od naše regije gdje je svuda stočni fond u drastičnom padu.