razvojni_logo_cb_s

Povijest analognih – mehaničkih satova

Jedna od osnovnih karakteristika civilizacije jest organizacija društva. Kako bi se društvo moglo uspješno organizirati, bilo je potrebno odrediti osnovna pravila te ih uskladiti u cijelom društvu. Jedno od tih pravila bilo je jedinstveno računanje vremena. Točno i jedinstveno računanje vremena također je bilo osnovni preduvjet za razvoj arhitekture i poljodjelstva na određenom području.

Slijedom potrebe dolazi do primjene prvih načina računanja vremena. U početku su se ljudi služili svime što su mogli iskoristiti u svojoj okolini. Tako su nastali prvi sunčani, pješčani, kao i vodeni satovi. Osim navedenih metoda, koristile su se čak i svijeće. Razvojem civilizacije, arhitekture te rastom trgovine i istraživanjem novih dijelova svijeta, došlo je do potrebe za puno preciznijim i finijim mehanizmom. Iako su sve od navedenih metoda računanja vremena davale rezultate, bilo je potrebno osmisliti mehanizam koji je pouzdaniji od spomenutih metoda.

Tako je nastao mehanički sat. Prvi pouzdan i precizan mehanički sat osmišljen je krajem 17. i  početkom 18. stoljeća. Taj izum plod je stoljeća osmišljavanja, pokušavanja i nadograđivanja, tako da se ne može specificirati jedna osoba koja je odgovorna za njegov izum, već se taj izum može pripisati brojnim pokušajima i nadogradnjama koje su dovele do modela koji je bio najbliži današnjim modernim analognim satovima.

Prvi precizni satovi u početku su bili postavljani samo na gradskim trgovima, važnim zgradama ili tornjevima crkava, a kasnije su se počeli pojavljivati i u kućama plemstva, bogatijeg sloja stanovništva. To su bili veliki drveni satovi sa utegom te su bili visoki kao prosječna osoba. Razvojem tehnologije u 18. st. dolazi do proizvodnje kompaktnijih satova koji stanu u džep te su zbog toga bili popularno zvani “džepni” satovi. Krajem 19. st. dolazi do razvoja prvih ručnih satova koji su zbog jednostavnijeg i sigurnijeg načina nošenja u upotrebi ostali do danas.

Iako si je satove u početku moglo priuštiti samo bogatiji sloj stanovništva, napretkom industrijske revolucije, što je rezultiralo masovnom proizvodnjom i manjom cijenom finalnog proizvoda, došlo je do pada cijene te je samim time ručni sat napokon postao pristupačan širim masama potrošača.

Od tada satovi postaju vrlo važan modni dodatak “accessory”, te se njihova svrha funkcionalnih predmeta prožima elementom estetike. Kroz godine, satovi su prošli velik broj promjena u pogledu dizajna, tehnologije i funkcionalnosti. Stoga u današnjem modernom vremenu satovi nisu samo puki uređaji koji pokazuju vrijeme, već služe kao statusni simboli, uređaji koji prate vaše vitlane funkcije i aktivnost te još mnogo toga.

Danas, ručni satovi dolaze u mnogo varijacija i stilova, od klasičnog elegantnog sata koji se nosi u svečanim prigodama do sportskih i ronilačkih primjeraka.

Analogni ručni satovi dijele se na dvije vrste, na mehaničke satove i quartz satove. Mehaničke satove pokreće niz opruga i zupčanika, dok quartz satove pokreče oscilator na baterije. Ta tehnologija quartz satove čini jeftinijima i dostupnijima, no i dalje postoje ljubitelji tradicionalne elegancije mehaničkog sata i umijeća koji su potrebni da bi se napravili.

U najnovije vrijeme na tržište su došli “smart watches” odnosno pametni satovi koji osim informacija o vremenu mogu davati još pregršt informacija. Takvi satovi obično se mogu spojiti na pametni mobitel te korisniku slati obavijesti, pratiti razinu tjelesne aktivnosti, upućivati i primati pozive, projicirati glazbu te čak i pratiti lokaciju korisnika.

Pri izboru sata postoji niz faktora koji se moraju uzeti u obzir, primjerice, proizvođač, stil sata, materijal i svrha, odnosno vidjeti treba li vam sat koji pokazuje vrijeme ili trebate i dodatne funkcije koje nude pametni satovi.

Budući da postoji mnogo varijacija među vrstama i modelima satova, tako i cijene variraju od par desetaka eura za osnovni quartz sat, do nekoliko stotina tisuća eura za luksuzne mehaničke primjerke.

Neovisno o cijeni, dobar i kvalitetan sat investicija je koja može držati vrijednost godinama nakon kupovine. Stoga, satovi posjeduju bogatu povijest te se i dalje kontinuirano razvijaju u neprekidnoj sprezi sa tehnologijom i modnim trendovima.