razvojni_logo_cb_s

Bespovratna sredstva za učenike i studente u Vojvodini

Pokrajinski Fond za izbjegla i raseljena lica raspisao je ovih dana natječaj za bespovratna sredstva za studente i učenike u iznosu od 40.000 dinara. Jedan od osnovnih uvjeta i za jedan i za drugi natječaj je da su roditelji učenika ili studenata imali ili još uvijek imaju status izbjeglog ili prognanog lica. Natječajna dokumentacija se nalazi na stranici Fonda,a rok prijave je do kraja mjeseca. Najuspješnijih 100 studenata i najuspješnijih 100 učenika dobiti će ova sredstva po završetku natječaja.