razvojni_logo_cb_s

Do 200.000 eura bespovratnih sredstava za ruralni turizam u 2023. godini – Mjera 6.4. – Intervencija 73.14.

Mjera 6.4. za razvoj ruralnog turizma u novom je programskom razdoblju zamijenjena Intervencijom 73.14., koja je također namijenjena razvoju već postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima u ruralnim sredinama.

Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, apartmana i ostalih vrsta objekata.

Natječaj podrazumijeva ulaganje u razvoj već postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti.

Kroz Intervenciju 73.14 postoji mogućnost ishođenja do 200.000 eura bespovratnih sredstava. Raspisivanje natječaja očekujemo u IV kvartalu 2023. godine.

Bespovratna sredstva u predmetnom iznosu moguće je ishoditi za razvoj i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti. U nepoljoprivredne djelatnosti uključene su sljedeće aktivnosti:

  • prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda
  • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) 
  • turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
  • tradicijski obrti, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje).


Uvjeti prihvatljivosti projekta:

  • biti upisani u Upisniku poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
  • projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
  • pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 6.000 eura
  • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
  • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
  • projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave.