razvojni_logo_cb_s

Uskoro novi natječaj za energetsku obnovu 10.000 obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost svake godine objavljuje Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Energetska obnova se sufinancira iz strukturnih i investicijskih fondova Europske Unije, kao i iz nacionalnih izvora, a cilj je dostići europsku razinu kvalitete obiteljskih kuća te smanjiti potrošnju energije u njima, a time i Vaše režijske troškove.

2023. godine objavit će se novi Javni poziv energetske obnove te se uz nas pripremite na vrijeme! Ne zaboravimo napomenuti da se energetskom obnovom tržišna vrijednost nekretnine povećava za minimalno 15% u odnosu na stanje prije energetske obnove. To znači da će dobivena tržišna vrijednost nekretnine dvostruko premašiti iznos koji ćete dati za energetsku obnovu.

Što obuhvaća energetska obnova?

Energetska obnova obuhvaća:

 • Energetski pregled i energetsko certificiranje;
 • Izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu kojom se dokazuje ušteda energije;
 • Povećanje toplinske zaštite ovojnice kuće (vanjski zidovi, krov, zamjena vanjske stolarije);
 • Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčani toplinski pretvarači – kolektori (solarni paneli), sustavi na drvnu sječku/pelete (kotlovi na biomasu), dizalice topline i fotonaponski pretvarači/paneli).

Koje imam sve mogućnosti obnove kod obiteljske kuće?

 • Cjelovita energetska obnova obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora  i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. U principu, cjelovita energetska obnova znači izolaciju vanjskih zidova, krova ili/i zamjenu vanjske stolarije te ugradnju obnovljivih izvora energije poput solarnih panela ili dizalica topline.
 • Povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora koje obuhvaća jednu ili više mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (npr. zamjena vanjske stolarije, fasada, krov).
 • Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora

Koji je iznos sufinanciranja energetske obnove?

Bespovratna sredstva dodjeljuju se Javnim pozivom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

 1. Cjelovita energetska obnova

Sufinanciranje iznosi do 60% opravdanih troškova od ukupne investicije, ali ne više od 204.000,00 kuna;

 1. Povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora

Sufinanciranje iznosi do 60% opravdanih troškova od ukupne investicije, ali ne više od 120.000,00 kuna;

 1. Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije
 • do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 73.000,00 kuna na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 54.750,00 kuna na brdskoplaninskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 36.500,00 kuna na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Za preostali iznos do 100% financiranja, (su)vlasnik obiteljske kuće je obvezan prije podnošenja prijave na Fond, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dokazati da ima osigurana financijska sredstva.

Koji su uvjeti za prijavu na energetsku obnovu?

 • Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena, s pravomoćnim dokumentima koji dokazuju njezinu legalnost (građevinska, uporabna dozvola ili legalizacija);
 • Obiteljska kuća mora biti do 600 kvadratnih metara bruto podne površine;
 • (Su)vlasnici obiteljske kuće moraju imati prijavljeno prebivalište na navedenoj adresi najmanje 30 (trideset) dana prije objave Javnog poziva te svi suvlasnici moraju potpisati da pristaju na energetsku obnovu;
 • Najmanje 50% bruto podne površine mora biti namijenjeno za stanovanje i to legalno prikazano;
 • Obiteljska kuća smije imati najviše 3 (tri) stambene jedinice;
 • Na Javni poziv mogu se javiti (su)vlasnici obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Qhnd) minimalno D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj i C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj za aktivnosti a) I b), a u slučaju provođenja aktivnosti c) – minimalno C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj i B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj;

Koje radove ne obuhvaćaju poticaji za energetsku obnovu?

 • Energetsku obnovu obiteljskih kuća koje nisu legalne, tj koje ne posjeduju dokumentaciju o legalnosti objekta;
 • Obiteljske kuće u izgradnji ili koje su ostale nedovršene;
 • Trošak angažiranja energetskog certifikatora i ishođenja energetskog certifikata;
 • Energetsku obnovu prostora koji nisu grijani (primjerice potkrovlje koje ne služi za stanovanje);
 • Djelomične radove (primjerice ako želite zamijeniti samo neke od prozora ili staviti fasadu na dio kuće – osim ako ostali dijelovi zadovoljavaju uvjete energetske učinkovitosti).