razvojni_logo_cb_s

Pećina Ledenica kod puta za Ličku Kaldrmu

U području sela Resanovaca, na udaljenosti 2,5 km od magistralnog puta Bosansko Grahovo – Drvar i oko 800 metara od puta prema Ličkoj Kaldrmi nalazi se pećina Ledenica. Ime je dobila po ledenim ukrasima koji se formiraju tokom zime i zadržavaju sve do kolovoza.

Raspolaže sa 14 dvorana sa pećinskim nakitom  različitih dimenzija i boja ( stalaktiti, stalagmita, stupovi, koralji…)

Istražene dužine je 697 m, a pretpostavlja se da je duga 20 km. U pećini se nalaze i jezerca i te se bez vodiča i propisne opreme ne preporučuje ulazak. Jedna je od najljepših i najbogatijih pećina u Bosni i Hercegovini.

pećina Ledenica
pećina Ledenica