razvojni_logo_cb_s

Dobro poznati Bijeli Potoci će postati turistički centar

Riječ je o budućem projektu „Planinski centar Bijeli Potoci-Natura 2000 tematski park“

Lička Plješivica je planinski hrbat kojega u podnožju mjestimično zahvata granica sa BiH i rijeka Una. Za sada ovo područje učestalo pohode lovci i izletnici, dok se u podnožju na ispašu dovode stotine grla goveda i ovaca. Cijelo je područje vrlo slabo naseljeno. Uostalom, kao i čitava Lika.

Riječ je o budućem projektu „Planinski centar Bijeli Potoci-Natura 2000 tematski park“ za izgradnju i uređenje multifunkcionalnog izletničko-turističkog kompleksa.

Aktivnosti spomenutog projekta odnose se na izradu projektne dokumentacije, odnosno za izradu idejnog i glavnog projekta toga sadržaja.

Bit će to rekreacijsko-edukacijski kompleks u zaštićenom području prirode, u krajobrazu „Bijeli Potoci-Kamensko“ na Ličkoj Plješivici.

Projekt će financirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ temeljem čega je osiguralo našoj Javnoj ustanovi 85.000 eura bespovratnih sredstava, uz 10 posto učešća Ličko – senjske županije, ističe ravnateljica Tomislava.

Budući je prostor Ličko-senjske županije unatrag nekoliko godina postao poznat po intenzivnim ulaganjima i izradama nekoliko projekata koje će vrlo skoro značiti otvaranje novih radnih mjesta, ali i ukupnu turističku valorizaciju Like, pitali smo što će taj projekt značiti za razvoj podosta raseljenog i slabo razvijenog dijela istočne Like.

– Ova će inicijativa Ličko-senjske županije i Javne ustanove za zaštitu prirode značajno doprinijeti održivom razvoju istočnog dijela županije, napose općina Udbina i Donji Lapac.

Projekt će se početi realizirati do kraja 2023. godine, kada se planira provedba postupaka javne nabave za odabir glavnog projektanta za izradu idejnog i glavnog projekta, najavljuje ravnateljica.

Bijeli Potoci
Bijeli Potoci

Kao neizostavno pitanje vezano uz istočnu Liku nameće se odnos zaštite Štrbačkog buka sa hrvatske strane rijeke Une. Poznato je da je radni tim ove Javne ustanove nebrojeno puta pohodio ovaj lokalitet, kako bi se uvjerili u mogućnosti zaštite i valorizacije toga dijela vodotoka.

-Naša Javna ustanova je uz podršku ličko-senjskog župana g. Ernesta Petryja pokrenula inicijativu proglašenja Regionalnog parka „Lička Plješivica – Una“ koji će obuhvatiti područje Ličke Plješivice u Ličko-senjskoj županiji i Ličkog Pounja.

U okviru Regionalnog parka sam Štrbački buk će biti posebno obuhvaćen u toj cjelini, ističe Tomislava Marasović Jurković iz JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije.