razvojni_logo_cb_s

EU NATJEČAJ U NAJAVI – 73.12. – POTPORE MALIM POLJOPRIVREDNICIMA

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a do 10.000 EUR-a ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a za ulaganja u ostalim sektorima.

Prihvatljivi troškovi – 73.12. – POTPORE MALIM POLJOPRIVREDNICIMA

  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje: objekata za životinje, staklenika, plastenika, objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda
  • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)

Ostali troškovi propisani natječajem

Intenzitet potpore:

85% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore:

minimalno 5.000 EUR-a do maksimalno 30.000 EUR-a, što znači da je na korisniku uložiti 15% vlastitih sredstava

Alokacija:

30.000.000,00 EUR

Planirana objava natječaja:

IV.kvartal 2023.

Napomena:

Nema ograničenja vezano uz prijavu za one koji su koristili mjeru tijekom razdoblja 2014. – 2020. (2022.)

Na raspolaganju sredstava za sufinaciranje je svega 1.500 projekata

Natječajem može biti propisano da je kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila prihvatljiv trošak pod sljedećim uvjetima – prodavatelj mora podnijeti pisanu izjavu o porijeklu te u pisanoj formi potvrdu da u proteklih 5 godina navedeno nije kupljeno sredstvima državne ili EU potpore.