razvojni_logo_cb_s

Lepenski vir – Prvi grad u Europi?

Kultura Lepenskog Vira stara je oko 8,5 milenijuma i predstavlja kolijevku arheoloških otkrića i najznačajnije je prapovijesno arheološko nalazište kamenog doba. Smješteno je u blizini Donjeg Milanovca, na desnoj obali Dunava u Đerdapskoj klisuri. Tokom iskopavanja otkriveno je sedam faza naselja i 136 objekata i utvrđeni su obrisi planski građenih naseobina organiziranih u najstarije poznato urbano naselje. Kameni idoli pronađeni u Lepenskom Viru predstavljaju najstarije kamene skulpture u Europi. 

Nakon izgradnje brane na Dunavu naselje je premješteno na viši nivo kako ne bi bilo potopljeno, a u okviru lokaliteta nalazi se i muzej gdje su izloženi najznačajniji arheološki nalazi.           

Ukoliko dođete ovdje posjetite i Đerdapsku klisuru, a trebalo bi da znate da se nalazite na putu rimskih careva , jer se ovdje nekada prostiralo Rimsko carstvo. U blizini Kladova su Trajanova tabla i ostaci Trajanovog mosta, utvrđenje Diana iz 1. vijeka,tvrdjavu Fetislam, Golubac i Smederevsku tvrdjavu, takodjer u blizini Zaječara posjetite arheološki lokalitet Felix Romuliana.