razvojni_logo_cb_s

Jedina i najtoplija jodna hipertermalna voda u Europi nalazi se u Bizovačkim toplicama

Lječilište Bizovačke toplice nalazi se pokraj Bizovca, dvadesetak kilometara udaljeno od Osijeka i među najmlađim je lječilištima tog tipa u Hrvatskoj. Zdravstveni turizam ovdje se počeo razvijati prije svega zahvaljujući činjenici što je 1967. godine, prilikom bušenja nafte, u jednom izvoru otkrivena vrela voda temperature 96 °C, a u drugom 85°C.

Voda Bizovačkih toplica vrlo je bogata mineralima i izrazito slana. Za to otrkiće brzo se pročulo, pa su se ljudi iz okolice počeli kupati u ispusnim kanalima, a prvi otvoreni bazen i hotel izgrađeni su 1974. godine. Današnja suvremena Poliklinika za medicinsku rehabilitaciju otvorena je 1990. godine u sklopu hotela Termia, a 1997. godine izgrađen je golemi  kupališni kompleks Aquapolis.

Povoljan učinak liječenjem termomineralnom vodom Bizovačkih toplica zapažen je kod oboljelih s psorijazom, gdje je kod 80 posto pacijenata došlo do smanjenja kožnih promjena. Hidroterapija se izvodi u bazenima s običnom i termomineralnom vodom, u Hubbardovim i Fischerovim kadama.

Kinezioterapija se provodi u maloj dvorani za individualne vježbe i u manjim skupinama te u fitness dvorani hotela. U provođenju kinezioterapije koristi se aparat za pasivne kontinuirane pokrete koljena – Kinetec. Kardiološki bolesnici koriste termomineralnu vodu koja je rashlađena na prikladnu temperaturu, dakle više se koristi povoljan sastav vode nego toplina, a slično je i kod nekih drugih bolesti.

Ljekovitu bizovačku vodu ‘skrivalo’ je Panonsko more, na dubini od gotovo 2.000 metara, a slana je gotovo kao voda Jadranskog mora. Prema dosadašnjim istraživanjima, ne postoji niti jedna druga voda koja bi se po sastavu mogla usporediti s bizovačkom, jer se razlikovao barem jedan element koji je mijenjao karakteristiku vode.

Najsličnija je vodi iz Kolobrzega i Ciechocineka u Poljskoj, s time da bizovačka sadrži nešto više joda. Sličnih voda ima i u Italiji, Francuskoj, Češkoj, Njemačkoj i zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza. No, analize su pokazale da je termomineralna voda iz Bizovačkih toplica jedina i najtoplija jodna hipertermalna voda u Europi.