razvojni_logo_cb_s

U Prijedoru najveća farma krava na svijetu

Prijedor se i dalje može pohvaliti najvećom farmom za uzgoj norveškog crvenog govečeta ne samo na Balkanu, već i u cijelom svijetu, s obzirom na to da farma Jusufa Arifagića u Kozarcu broji 700 grla ove vrste

– Farma u Kozarcu i jeste najveća u svijetu ako pričamo o ukupnom broju grla, jer norveške farme imaju u prosjeku oko 60 grla, rijetko koja ima 100. Norvaška nema praksu niti potrebu da izvozi živa grla, zbog toga što je norveška genetika dominantna. U praksi to znači da bilo koju vrstu krava u svijetu osjemenimo sa sjemenom norveških elitnih bikova, poslije trećeg osjemenjivanja dobijamo čiste gene. Zbog dominantnih gena, Norveška izvozi duboko smrznuto sjeme u oko 70-ak zemalja svijeta i ljudi koriste ovu metodu ukruštanja – f1 je prva generacija i u teletu je već oko 50% gena, druga f2 ima oko 75%, i treća f3 generacija ima čiste norveške gene – ističe Arifagić.

Dodaje da je u saradnji sa norveškim farmerima želio da njihova dostignuća u razvoju stočarstva, odnosno u razvoju rase norveške krave, donese na tlo Kozarca i da na tom kraju doprinese kroz rad, nauku i naprednu poljoprivredu.

Prosjek godišnje proizvodnje po grlu na farmi Jusufa Arifagića je do 8.000 litara, ali  pojašnjava da ta brojka može biti i veća, što zavisi od stočne hrane.

Kada je riječ o dnevnim kapacitetima, na ovoj farmi oni iznose blizu 5.000 litara mlijeka. Po riječima Arifagića, vjerojatno su i dalje jedni od najvećih proizvođača mlijeka u BiH. Na farmi u Kozarcu ima oko 700 grla, dok na drugoj farmi koja se nalazi u Bosanskom Petrovcu broj grla iznosi oko 300.