razvojni_logo_cb_s

Uskoro raspisivanje natječaja za poljoprivrednike – Intervencija 73.10.  – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Uskoro očekujemo raspisivanje Intervencije 73.10 kojom će se sufinancirati ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima (prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva).

Prihvatljivi prijavitelji:·         fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika·         proizvođačke organizacije.Iznos bespovratnih sredstava u sklopu intervencije 73.10. – od 15.000 EUR-a do 2.000.000 EUR-a.Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i partnerska poduzeća tijekom programskog razdoblja 2023. – 2027. mogu ostvariti najveći ukupni iznos potpore u iznosu od 5.000.000 EUR-a.Potpora unutar intervencije 73.10. iznosi:·         65% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici·         100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta za ulaganja u preventivne mjereZahtjev za isplatu korisnik podnosi jednokratno ili u ratama (najviše dvije rate). Zahtjev za isplatu konačne rate korisnik je obvezan dostaviti u roku od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine.Uvjeti prijave:·         prijavitelj mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća veću od 10.000 EUR-a, za ulaganja u ostalim sektorima veću od 15.000 EUR-a, izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga·         mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. Korisnik mladi poljoprivrednik može biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i kraće od godinu dana u trenutku prijave. Proizvođačka organizacija ne mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon dana objave natječaja neće biti prihvatljivi korisnici natječaja.·         pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Korisnik mladi poljoprivrednik i korisnik proizvođačka organizacija mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu·         fizička osoba mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće·         prijavitelj mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske·         prijavitelj ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.·         fizičke osobe – biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede·         pravne osobe – biti zaposlen kao odgovorna osoba u toj pravnoj osobi.Za ekološke proizvođače bodovi se ostvaruju na temelju sljedećih kriterija: ekonomska veličina, sektor ulaganja, stručna sprema/radno iskustvo na poljoprivrednom gospodarstvu, razvijenost JLS prema mjestu ulaganja, ulaganja za ublažavanje klimatskih promjena, ulaganje u mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede, je li već ostvarena potpora unutar iste mjere.Za mikro, male i srednje korisnike bodovi se ostvaruju na temelju sljedećih kriterija: ekonomska veličina, sektor ulaganja, postojeća proizvodnja korisnika, proizvođač u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP/Dokazana kvaliteta, stručna sprema/radno iskustvo na poljoprivrednom gospodarstvu, razvijenost JLS prema mjestu ulaganja, ulaganja za ublažavanje klimatskih promjena, ulaganje u mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede, je li već ostvarena potpora unutar iste mjere.Za velike korisnike bodovi se ostvaruju na temelju sljedećih kriterija: sektor ulaganja, postojeća proizvodnja korisnika, proizvođač u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP/Dokazana kvaliteta, stručna sprema/radno iskustvo na poljoprivrednom gospodarstvu, razvijenost JLS prema mjestu ulaganja, ulaganja za ublažavanje klimatskih promjena, ulaganje u mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede, je li već ostvarena potpora unutar iste mjere.