razvojni_logo_cb_s

Livanjski divlji konji

Livanjski divlji konji žive na visoravni Krugu, dio Koričina do Borove glave u Livnu( BiH). Oni su potomci domaćih konja koji su služili u poljoprivredi. Nakon što Ih je u toj ulozi potisla mehanizacija prije 50 godina, 20. vijeka ostavljeni su da žive divlje.

Kako nije postojala organizirana  pomoć od države da se brine o njima ostavljeni su da žive divlje. Dnevno prelaze desetke kilometara da se nahrane i napoje. Preživjeli su zahvaljujući bogatim pašnjacima. Brigu o konjima pokušava voditi ekološko društvo Borova Glava I grad Livno.

Prema procjenama iz 2018 broj se kreće oko 800 grla.