razvojni_logo_cb_s

Sve su učestaliji napadi na životinje. Što se to dešava sa ljudima?

Posljednjih nekoliko mjeseci sve češće smo svjedoci vijesti o napadu čovjeka na životinje. Ne tako davno medijske stupce je punila priča o pokušaju trovanja stoke kod Karlobaga, prije nekoliko dana dogodio se slučaj kod Krnjaka gdje su na životinje bačene eksplozivne naprave, a nekoliko dana prije nove godine dosta medijski nezapaženo je prošao i slučaj iz Mazina.

Naime, Udruga za zaštitu prirode Biom je na području Mazina i Bruvna kod Gračaca pronašla na pašnjacima i livadama mrtvu telad koja su bila napunjena sa jako opasnim otrovom. Pretpostavlja se da je opasni otrov bio namjenjen uništenju vukova, ali isto tako ističu da se radi o jako opasnom otrovu koji je mogao uništiti gotovo svu stoku na području Mazina i Bruvna, da su životinje došle u kontakt sa postavljenim otrovom. Slična situacija je i sa lovačkim psima,a svima je poznato i da mnogi lovci upravo te krajeve preferiraju za lov.

Ovo su samo od nekih primjera koji su pronašli put do medija,a sigurno je takvih slučajeva i puno više. Što se desilo sa ljudima kada su bilo kakve probleme počeli rješavati na ovaj način i preko životinja?