razvojni_logo_cb_s
RAZVOJNI.HR

muškovci

Društvene mreže

Novosti

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Kategorije

RAZVOJNI.HR

Najčitanije

Manastir Ostrog

Manastir Ostrog – jedna od najvećih svetinja

U visinama planine Ostrog u Crnoj Gori nalazi se Ostroška svetinja, manastir Vavedenja Presvete Bogomajke.

Do tamo vas, pak, vodi zavojiti planinski put, uski i krivudavi rukavac moderne magistrale Podgorica-Nikšić, koji se od nje odvaja kod mjesta Bogetići. Uspinjući se preko krševitog planinskog prevoja Povije, graničnim pojasom između ljutih vrleti goletnih brda i rodne ravnice Bjelopavlića, on stranama Ostroškog Kuka uzlazi takoreći do pod sami vrh Ostroške grede.

Natječaji za mlade poljoprivrednike u novom programskom razdoblju

Definicija mladog poljoprivrednika: Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine (može ih steći i naknadno, do isplate zadnje rate) te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja /odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva

 Škole postale spremišta za balirano sijeno, većina OPG-ova bez ijednog člana, kvalitetna zemlja tek je pašnjak

Kakvo je stanje poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje na stradalim i opustošenim područjima Ličko-senjske, Zadarske i Šibensko-kninske županije? Iako se ta područja nalaze uz najljepše prirodne i turističke destinacije naše države, čini se da se ovakvom analizom stanja nitko do sada nije bavio. Odgovor na ovo pitanje potražili smo u službenom statističkom pregledu koji Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje na kraju svake kalendarske godine.

Šape – klasični božićni kolač

Šape su klasični božićni kolači naših krajeva. Kolačići su to koji mirišu na djetinjstvo. Oni su jedni od starih, tradicionalnih recepata koji se pripremaju za vrijeme praznika i za razne fešte.