razvojni_logo_cb_s

Analiza: Kako će zabrana rada nedjeljom utjecati na najnerazvijenije krajeve?

Vlada je danas predstavila najnovije zakonske izmjene koje reguliraju zabranu rada nedjeljom, iznimke od te primjene , ali i novčane kazne sa kojim će se kažnjavati oni koji prekrše zakonske odredbe. Kao i na svakoj temi, jedan dio javnosti je za, jedan dio protiv i to je uobičajna procedura.

Naša analiza se bavi sa pitanjem na koji način će ove zakonske izmjene utjecati na najmanje razvijena mjesta,općine i gradove, a prema svim dostupnim informacijama koje sada imamo sve ukazuje da će ove zakonske odredbe donijeti i nove probleme u ovim mjestima pored svih postojećih.

Kroz zakonske odredbe jasno su definirane i iznimke zabrana rada nedjeljom i one se odnose na trgovine u kampovina, hotelima, benzinskim postajama, dakle svemu onom gdje žitelji većih mjesta mogu otići i riješiti svoju nabavku potrepština nedjeljom. Ali što će biti sa manjim mjestima, kao što je Donji Lapac ili Gračac koji nemaju ni kampove, hotele ili sa onim drugim općinskim sjedištima u kojima benzinske postaje u pravilu ne rade vikendom?

U bar dvadesetak općinskih sjedišta u Hrvatskoj društveni život se svodi na dvije trgovine i dva kafića. Ispred trgovina je po pravilu grupa žitelja koja uz svoje omiljeno pivo komentira društvena događanja, i htjeo to netko priznati ili ne na to se svodi društveni život pojedinih sredina. Kad se i ta jedna ili dvije trgovine koje postoje u mjestu zatvore, i to malo „društvenog života” će stati a sve će biti još više prazno i pusto.

Opet je zakonodavac dao mogućnost poslodavcima da rade 16 nedjelja u godini, ali u ovim mjestima poslodavci će to iskoristiti u ljetnim mjesecima kad je puno više ljudi. Koji će to poslodavac izabrati da radi nedjeljom u općini koja u stvarnosti nema više od 200 žitelja i za to još dodatno platiti zaposleniku njegov rad? Vjerovatno da neće ni jedan i opet dolazimo do problema o kojem se očito nije razmišljalo. Slabo naseljeni i pusti krajevi će nakon ovog biti još prazniji. Nadamo se da će nas vrijeme demantirati u ovoj konstataciji.