razvojni_logo_cb_s

Uskoro novi natječaji! Što nam donosi Mjera 6.2.1. u novom programskom razdoblju?

Intervencija 75.02. – Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti:

Cilj ove intervencije je pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti koje će stvoriti alternativu za nedovoljno iskorištenu radnu snagu za zapošljavanje u nepoljoprivrednim djelatnostima i uslugama što će promijeniti sliku ruralnog prostora i učiniti ga atraktivnijim i privlačnijim za život. Ukupna predviđena alokacija je 25.000.000,00 Eura.

·         Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu koje pokreću nepoljoprivrednu djelatnost.

·         Prihvatljiva su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od najmanje 3.000 Eura SO, umjesto dosadašnjeg uvjeta 1.000 Eura.

·         Korisnici koji su ostvarili potporu u sklopu tipa operacije 6.2.1 „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz PRR nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije. Korisnik može ostvariti potporu iz ove intervencije samo jedanput u programskom razdoblju 2023. – 2027 (Obzirom da se radi o pokretanju djelatnosti)

·         Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:

o    prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda

o    usluge u ruralnim područjima

§  usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)

§  usluge u društvenim djelatnostima

§  intelektualne usluge

o    tradicijski i umjetnički obrti

o    turizam u ruralnom području

·         Prihvatljiva ulaganja su materijalna i nematerijalna imovina za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti unutar jednog od gore navedenih sektora.

·         Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana

·         Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine (36 mjeseci) od sklapanja ugovora o financiranju.

·         Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 EUR za 100% prihvatljivih troškova projekta

·         Potpora se isplaćuje u dvije rate, od čega 1. rata iznosi 50 % prihvatljivog iznosa potpore.

·         Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su: ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, sektor ulaganja, društveno uključivanje, broj novih/sačuvanih radnih mjesta, stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.

·         Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja