razvojni_logo_cb_s

Objavljen nacrt natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za zaštitu od velikih zvijeri

Mjera 4.4.1. omogućuje dodjelu bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 100% namijenjenih ulaganjima za zaštitu od velikih zvijeri (vuk, ris ili medvjed).

Prihvatljivi korisnici:

·         poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika,

·         javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode – u smislu ovoga natječaja javnim tijelima se ne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Visina potpore:

·         od 400 eura – 100.000 eura (intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova).


Bespovratna sredstva se mogu dobiti za:

·         kupnju električnog pastira

·         kupnju pastirskog psa (tornjaka)

·         izgradnju nastambi za stoku

·         kupnju zemljišta (do 10% vrijednosti projekta).


Ulaganja u gradnju nastambe, kupnju električnog pastira i pastirskog psa namijenjena su korisnicima koji se bave stočarstvom, a prihvatljiva su isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri.