razvojni_logo_cb_s

Trend proizvodnje mlijeka negativan, broj proizvođača pao ispod 3000 i dalje će padati

Odbor za mljekarstvo Hrvatske poljoprivredne komore održao je u ponedjeljak 30. siječnja 2023. godine svoju sjednicu na kojoj su prisutni bili i predstavnici Ministarstva poljoprivrede. Glavna tema sastanka bilo je stanje u sektoru, a razgovaralo se i o svim mjerama za mljekarski sektor, kao i prijedlogu izrade kalkulacije za proizvodnju mlijeka kod proizvođača.

„Trend proizvodnje mlijeka i dalje je negativan i svake godine sve više pada. Prihodi na farmama su jako mali, a proizvođači su zbog neisplativosti prešli u druge proizvodnje. Broj proizvođača mlijeka je pao ispod 3000 što je zabrinjavajuće, a na žalost ta će brojka još više padati. Cijena mlijeka u zadnja tri mjeseca je u porastu i Odbor se nada kako će se taj trend nastaviti. Kada je riječ o ulaznim troškovima za proizvodnju, na žalost oni i dalje rastu i izuzetno su veliki, dok se cijene žitarica i dalje ne smanjuju“, izjavio je nakon sjednici predsjednik Odbora za mljekarstvo Igor Rešetar.

Odbor za mljekarstvo je predložio da se pristupi izradi kalkulacije koštanja litre mlijeka i da se konstantno vrši praćenje istih. Članovi odbora složili su se kako su dosadašnje mjere za mljekarstvo bile dobre, jer se moglo prijaviti na dosta mjera. Za Mjeru 22. će ići 2 natječaja u kojima nema značajnih promjena osim datuma i načina provjere, a Komisija je tražila da se ubrza dodjela i plaćanje do 15.10. Najavljeno je i kako će biti prihvatljivi korisnici,  poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, koja sudjeluju u mjeri 10 i/ili 11 Programa u 2022. godini. Pritom je Ministarstvo poljoprivrede obećalo da će se pokušat smanjiti administracija poljoprivrednicima. Primjerice, podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu, Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom, a korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 10. veljače 2023. godine kako bi bio prihvatljivi korisnik mjere 22, ističu iz HPK.

Iz Ministarstva poljoprivrede Odbor za mljekarstvo je dobio informaciju kako je u mjeri Dobrobit životinja prihvaćena nova kategorija za financiranje – rasplodne junice, gdje su junice definirane kao najmanje 6 mjeseci starosti pa do teljenja ili do najviše 32 mjeseca starosti. Za rasplodne junice će se kao i za mliječne krave moći koristiti određena područja dobrobiti, kao što su: poboljšana hranidba, poboljšani uvjeti smještaja, pristup na otvoreno,  uvedena je potpora za prvotelke u PVP-u ističe Rešetar.

„Eko sheme više nema kod zelenih plaćanja te će se izravno dobiti 70 posto od osnovnih plaćanja, a morat će se izabrati određena eko shema koja će se provodit. Zanimljivo za Odbor je i to što će bivša operacija 10.1.17. – Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama, koja je imala petogodišnju obvezu, sada ući u eko shemu i imati će jednogodišnju obvezu. Uspjelo se povećati potpore za obogaćivanje ležišta mliječnih krava na 128,37 eura po uvjetnom grlu, dok je za junad to 150,61 eura“, ističu iz HPK.