razvojni_logo_cb_s

Ljubačke doline kao ideja za etno selo u Lici i Dalmaciji

Etno selo Ljubačke doline je zamišljeno i postavljeno kao muzej na otvorenom sa namjerom da pokaže život jedne zadruge sa ovih prostora, njenu tradicionalnu arhitekturu, materijalnu kulturu i pokućstvo sa kraja 19. i prve polovine 20. vijeka.

Ideja je da Etno selo organizira izložbe, kolonije, rekonstruira događaje, prikuplja, čuva i prezentuje materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu narodnog stvaralaštva područja oko Banja Luke.

Etno selo čini 40 objekata, od toga 2 stalne postavke, 2 različita domaćinstva, desetak starih zanatskih radionica, staru školu, ljekarnu, krčmu, crkvu itd.

Svi navedeni objekti su autentični i preneseni su sa različitih lokacija: iz sela Kola, Krmina, Javorana, Ljubačeva i drugih. Namješteni su autentičnim pokućstvom i upotrebnim predmetima tog vremena.

Na drugoj strani, takođe u sklopu Etno sela prenesene su i rekonstruirane kovačka, stolarska, bačvarska radionica, dućan i drugo. Sve radionice su namještene autentičnim alatom i mašinama 19. i prve polovine 20. vijeka.

Centralni objekat etno sela je muzej u kome je smještena krčma, knjižnica, antikvarnica, tkački i krojački zanat, te mnoštvo stalnih postavki iz povijesti, prirode, arheologije, numizmatike itd.

Za razliku od velikog broja ovakvih etno sela, zamisao vlasnika Nedeljka Brankovića je da etno selo nakon završetka svih radova bude potpuno radno, odnosno da svi zanati koji su sada zastupljeni budu aktivni i osposobljeni za rad.