razvojni_logo_cb_s

Obavijest: osiguranje poljoprivredne
proizvodnje kroz intervenciju 76.01.

U sklopu Strateškog Plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.
–2027. nastavlja se s provedbom intervencije (dosadašnje mjere 17 iz PRR) kojom
poljoprivrednici osiguravaju svoju poljoprivrednu proizvodnju.

Ministarstvo poljoprivrede i dalje će kroz provedbu ove intervencije podizati svijest
poljoprivrednika o potrebi prilagodbe klimatskim promjenama i potrebi za ugovaranjem
osiguranja kako bi se ublažile posljedice šteta koje su posljedica sve učestalijih prirodnih
nepogoda.

Ministarstvo poljoprivrede je za potrebe provedbe intervencije 76.01. „Osiguranje
poljoprivredne proizvodnje“ izradilo izračune vrijednosti za biljnu i stočarsku
proizvodnju po jedinici površine/grlu/komadu i oni će se koristiti pri utvrđivanju
maksimalne vrijednosti potpore.

U dosadašnjem programskom razdoblju za potrebe provedbe M17 „Osiguranje
poljoprivredne proizvodnje“, prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje utvrđivala
se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u
trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost
trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir
najveću i najmanju vrijednost.

Obavijest: Vrijednosti poljoprivredne proizvodnje ažurirat će se za svaku kalendarsku
godinu. Ministarstvo će izračune objavljivati uz natječaje, a ovisno o proizvodnji može
biti izračunata na razini dvije regije: Kontinentalna i Jadranska Hrvatska.