razvojni_logo_cb_s

Potpore do 7.000 eura za pokretanje ili razvoj društvenog poduzetništva

ACT Grupa, potporna organizacija za razvoj društvenog/impact poduzetništva, u partnerstvu s tvrtkom Philip Morris Zagreb d.o.o. provodi Program „Pokreni nešto svoje“ koji sustavno daje vjetar u leđa mikropoduzetnicima i poduzetnicima početnicima odgovarajući na njihove potrebe za adekvatnom financijskom i mentorskom podrškom u svrhu započinjanja ili razvoja poslovanja.

Natječaj Pokreni nešto svoje za 2023.godinu bit će otvoren od 27.veljače u 12:00 do 20. ožujka 2023.godine u 12:00 sati.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelj na ovaj poziv je:

·         subjekt koji u trenutku prijave jest mikro poduzeće

·         subjekt koji u trenutku prijave nije/nema mikropoduzeće, pod uvjetom da u razdoblju do potpisivanja ugovora o potpori, osnuje i registrira poduzeće i postane član skupštine/suvlasnik ili vlasnik poduzeća. Korisnik potpore bit će to novoosnovano poduzeće

Poduzeće / korisnik mora imati utjecaj na Hrvatsku barem djelomično. Sjedište poduzeća mora biti u Hrvatskoj.

Prijavitelj mora imati ima podmirene sve poreze i davanja nastala u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postu pku likvidacije; protiv odgovorne osobe prijavitelja se ne vodi kazneni postupak.

Poduzeće koje je bilo korisnik potpore programa Pokreni nešto svoje u nekoj od prethodnih godina ne može se ponovno natjecati za potporu prijavom na ovogodišnjem natječaju.

Ciljevi podrške

Za prijavu su prihvatljive jasne i konkretne akcije, koje će donijeti promjenu kakva postiže dugoročno poboljšanje i dobrobit poslovanju prijavitelja. Prihvatljiva je svaka intervencija koja predstavlja razvoj poduzeća ili ostvaruje pobo ljšanje / optimizaciju poslovanja. Neki primjeri promjena:

·         razvoj i lansiranje novog proizvoda ili usluge

·         izmjena poslovnog modela, razvoj rada s radnicima

·         optimizacija ili uvođenje novih procesa

·         poboljšanje marketinških kanala, otvaranje novih tržišta

Vrste potpora poduzećima

Mentorska potpora

Partneri programa, ACT Grupa i Philip Morris Zagreb d.o.o., će ugovorenim poduze vrijeme trajanja potpore osigurati pristup besplatnom:

·         mentorstvu u razvoju poduzeća;

·         mentorstvu u svrhu postizanja pozitivnog društvenog utjecaja;

·         mentorstvu za pojedine funkcije poduzeća, sukladno specifičnim potrebama poduzeća.

ACT Grupa osigur ava mentorstvo temeljeno na analizi potreba korisnika Programa potpore. ACT Grupa se obvezuje svojom edukacijom i mentorstvom djelovati u najboljem interesu korisnika Programa potpore.

Financijska potpora

·         Ukupan iznos: Za financiranje poduzeća u okviru ovog poziva osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 50.000,00 €.

·         Pojedinačni iznos: Bit će podržano 10 poduzeća. 5 poduzeća će biti nagrađeno s iznosom od 7.000 €, a 5 poduzeća s iznosom od 3.000 €.

·         Način isplate financijske potpore: Ove godine se financijska potpora isplaćuje u obliku nagrade na kraju podrške. Vrijeme trajanja podrške je 6 mjeseci. Početak provedbe podrške će biti oko 15. svibnja, a podrška završava oko 15. studenoga 2023. Utrošak sredstava poduzeća ne moraju pravdati nositeljima programa

Kriteriji odabira

Poduzeća koja će dobiti veću nagradu će biti odabrana na kraju podrške prema kriteriju primjene dobivenog znanja za poboljšanje poslovanja i po kriteriju sudjelovanja na aktivnostima podrške.

Prijava na natječaj

Natječaj Pokreni nešto svoje za 2023.godinu bit će otvoren od 27.veljače u 12:00 do 20. ožujka 2023.godine u 12:00 sati.