razvojni_logo_cb_s

Savjeti kako se odbraniti od stršljenova 

Ljeto je period kada je ova vrsta insekata najbrojnija i najaktivnija. Mjesta na kojima se formiraju nove zajednice mogu biti smještena u prirodnim šupljinama na drvetu ili stijenama , ali najviše stvaraju probleme gnijezda smještena u objektima gdje borave ljudi. Stršljenovi nekada imaju gnijezdo veliko kao fudbalska lopta a ima primjera da budu veličine otvorenog kišobrana.       

Pored toga što su opasni po zdravlje čovjeka mogu biti problem i za pčele, gdje nanose ogromnu štetu. Oštećuju voće nekada do posljednjeg ploda, najčešće grožđe i kruške. 

Najbolje je gnijezdo odmah ukloniti sa dobrom opremom jačom od pčelarske ili tretirati sa insekticidima. Prskanje se može obaviti sa komprimovanim sprejem, koji je namjenjen za ove vrste insekata. Taj sprej ima dozator na rasprskivaču i takav mlaz može dosegnuti i do tri metra,što je dovoljna udaljenost da se oprska mjesto gdje se nalaze. Takodjer, korištenje koncentrata insekticida ( osatoks koncentrat) koji se rastvori sa vodom prema uputstvu i zatim prskalicom sa produžetkom za prskanje i time je obezbjedjeno bezbjedno rastojanje.                           

Zamke za hvatanje stršljenova su vrlo djelotvorne. Plastične flaše sa otvorima na sredini u koje uspemo malo piva ili voćnog soka su prava klopka, koja dnevno nahvata dosta ovih insekata. Ljepljive trake ili lijepak za miša na kartonu se mogu postaviti u blizini legla i kao mamac se koristi komadić mesa ili ribe. Ovako ne privlačimo korisne pčele, ali zato miris užeglog mesa je neodoljiv za stršljena. Kada se jedan uhvati ubrzo se nakupi dosta njih. Stršljenovi i ose su zaštićeni zakonom i ne treba ih nekontrolirano i bez nadzora uništavati!