razvojni_logo_cb_s

Burnum – nekadašnji rimski logor kao turistička atrakcija

Na desnoj obali Krke, pokraj sela Ivoševci, nalaze se ostaci rimskog vojnog logora Burnuma iz 1. stoljeća nove ere. Izgradio ga je rimski car Klaudije, a proširio car Vespazijan. U logoru je bila utaborena XI. legija rimske vojske. Legija je od 42. godine nove ere nosila počasni naziv Claudia pia fidelis. Nakon povlačenje XI. počasne legije, zamijenila ju je IV. legija Flavia Felix.

Odlaskom vojske na mjestu logora nastaje grad municipalnog ranga koji je imao važnu ulogu do kasne antike. Grad je imao svetište, amfiteatar, akvadukt, popločane ceste i ulice, te druga gradska obilježja. Razoren je 639. godine u vrijeme avarsko-slavenskih ratova.

Ostaci logora danas su sačuvani na dva lokaliteta. Čine ih ostaci lukova koji su pripadali zgradi zapovjedništva logora, te amfiteatar za koji se pretpostavlja da je mogao primiti između 6 i 10 tisuća gledatelja, a prema pronađenom natpisu, izgrađen je kao donacija cara Vespazijana.