razvojni_logo_cb_s

Konji pored mora kao turistička atrakcija

Prva asocijacija na Novi Vinodolski je turizam, mora, plaže. Široj javnosti je gotovo nepoznato da samo nekoliko kilometara iznad Novog Vinodolskog na lokaciji Breze i Pleteno postoje prostranstva gdje je nekoliko stotina konja u slobodnoj ispaši koji postaju sve veća turistička atrakcija. Na istoj lokaciji je i 6 turističkih vidikovaca pod nazivom „Oči Vinodola“ što je svakako još jedna pozivnica da se posjeti ovaj kraj.