razvojni_logo_cb_s

Putevima rimskim imperatora u Srbiji

U Srbiji je rodjeno 17 rimskih imperatora. Zbog toga je u Srbiji popularna tura Putevima rimskih imperatora koju je osmislilo ministarstvo kulture, a promoviše ga Turistička organizacija Srbije. Vodiči su obučeni poput starih Rimljana i turisti piju sokove i vino iz kopija rimskih čaša. U Vinacijumu su napravili i rimske dvokolice i vilu rustiku. 

Sirmium. Ispod današnje Sremske Mitrovice nalazila se jedna od prestonica Rimskog carstva. Osnovan u prvom vijeku , a vrhunac doživio u trećem vijeku. Postao je centar ranog hrišćanstva. U 4. vijeku postao je meta Huna i ostalih hordi , pa je grad uništen. Ono što se može vidjeti su ostaci carske palate,hipodroma, akvadukta, pozorišta,kupatila. Singidunum. Kelti su na ušću Save u Dunav našli pogodno mjesto da osnuju grad. Početkom prvog vijeka su Rimljani zaključili da je lokacija odlična pa podigli grad Singidunum, koji je u naredna dva milenija postao Beograd. Na Beogradskoj tvrdjavi još se vide ostaci donjeg i gornjeg grada , bunar, kupatila, vojni logor. Vinacijum. Od prvog do četvrtog vijeka bio je jedan od najznačajnijih gradova Rimskog carstva,pa je postao glavni grad Gornje Lezije dok ga u petom vijeku Huni nisu uništili. Najbolje je sredjeno turističko nalazište u Srbiji. Mogu se vidjeti ostaci vojnog logora, kupatila, nekropole sa 14.000 grobova oslikanih freskama, mauzolej. Možete se voziti i dvokolicama.Dunav je u vrijeme Rimljana bio važna saobraćajnica , ali i prirodna prepreka na kojoj su Rimljani izgradili niz utvrđenja da bi se zaštitili od varvara. Najveća su Dijana i Pontes, nedaleko od Kladova. Car Trajan je završio put kroz Djerdapsku klisuru. Mogu se vidjeti ostaci Trajanovog puta i tabla( samo sa vode).   Nedaleko od Gamzigrada, rimski car je tokom trećeg i četvrtog vijeka izgradio carsku palaču i mauzolej za sebe i svoju majku Romulijanu,jer je bio rodom iz ovih krajeva. Pod zaštitom je UNESCO-a.                                                   

Još imamo Naisus i Medijana . Konstantin Veliki rodjen je u Naisusu, današnjem Nišu, a najpoznatije predgrađe bila je Medijana.                     

Caričin grad je nastao iz želje cara Justinijana da rodnom kraju podari grad koji će veličati njegovo ime. Smješten je u Leskovackoj opštini na padinama Radana. Mogu se vidjeti ostaci utvrđenja, luksuzne gradjevine,mozaici …