razvojni_logo_cb_s

10.10.svjetski dan mentalnog zdravlja – Naš um naša prava

10. listopad je svjetski dan mentalnog zdravlja. Ono je osnovno univerzalno pravo za sve ljude. Svi ljudi imaju pravo na najviši mogući standard mentalnog zdravlja. Ovo uključuje pravo na zaštitu od rizika za mentalno zdravlje,  pravo na dostupnu,pristupačnu i kvalitetnu zaštitu, te pravo na slobodu i uključivanje u zajednicu.
Na mentalno zdravlje utiču mnogi faktori, naročito socijalni i okolinski tokom životnog ciklusa među kojima su: siromaštvo,  nezaposlenost, loše obrazovanje, organizacija društva, liječenje, stanovanje, obiteljski odnosi, radna okolina i drugi faktori. Mnogi od ovih faktora se mogu spriječiti i otkloniti politikama i akcijama na nivou zajednice i društva.  Time bi se smanjio rizik za mentalne poremećaje i poboljšalo mentalno zdravlje. 

Na globalnom nivou jedna od sedam osoba uzrasta 10 do 19 godina ima neki mentalni poremećaj. Na globalnom nivou se svake godine gubi 12 milijardi radnih dana zbog depresije i anskioznosti. Na globalnom nivou se procjenjuje da od depresije pati 5 posto odraslih i 6 posto starijih od 60 godina. Depresija, anksioznost i poremećaji ponašanja su medju vodećim uzrocima bolesti i invaliditeta medju adolescentima. Samoubistvo je četvrti vodeći uzrok smrti kod mladih uzrasta 15 do 29 godina. Loše radno okruženje predstavlja rizik za mentalno zdravlje ( stres,preopterecenost, novi rizici na radnom mjestu). Dobro mentalno zdravlje je od opšteg značaja za za naše zdravlje i blagostanje. Nije sramota potražiti pomoć!