razvojni_logo_cb_s

Majstorska cesta je danas kulturno dobro

Majstorska cesta je planinska cesta koja spaja Sveti Rok u Lici sa Obrovcem preko prijevoja Mali Alan. Gradnja je započela 1825.godine i završena je 1832. godine kada je i puštena u promet. Duga je 41 kilometar i većim dijelom je makadamska. Za izgradnju zaslužan je Josip Kajetan Knežić, poznati hrvatski vojni graditelj.

Cesta prelazi preko najjužnijeg dijela Velebita. 2007. godine uvrštena je na popis kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Vožnja cestom je svakako jedinstven doživljaj. Pogled prema Velebitu, Tulovim gredama ali isto tako i prema kanjonu Zrmanje te Karinskom i Novigradskom moru oduzima dah!