razvojni_logo_cb_s

Potpore za samozapošljavanje HZZ do 20.000 eura

Početkom 2024.godine objavljen je novi program mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za samozapošljavanjeZa bespovratnu potporu od 7.000 do 20.000 eura, ovisno o djelatnosti prijave se zaprimaju do 30.09.2024. godine.

Ako razmišljate o pokretanju vlastitog posla, bilo da ste nezaposleni ili planirate promjenu karijere ove godine, startna financijska potpora svakako će Vam dobro doći.

U nastavku provjerite uvjete mjere Potpora za samozapošljavanje, a za sva pitanja i konzultantske usluge u pripremi prijave i poslovnog plana stojimo Vam na raspolaganju.

Kome su namijenjene potpore za samozapošljavanje?

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se nezaposlenim osobama, prijavljenim u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to barem 1 dan. Potpora se može iskoristiti samo jednom pa mogu prijaviti samo oni koji još nisu koristili potporu iz iste ove mjere.

Pritom nisu prihvatljivi sljedeći korisnici:

·         koji imaju blokirane račune

·         kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju namjeravaju tražiti potporu a nisu nezaposleni više od 12 mjeseci

·         koji su unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva bili:

o    nositelj ili član OPG ili SOPG

o    vlasnik obrta,

o    vlasnik/osnivač trgovačkog društva,

o    osnivač /vlasnik /nositelj/direktor /ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti,

o    članovi zadruga,

o    obavljali domaću radinost

o    ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu

Za što se mogu iskoristiti sredstva?

Potpora se dodjeljuje za pokretanje vlastitog poslovanja u organizacijski oblicima: obrt (“obični” obrt koji je obveznik poreza na dohodak prema poslovnim knjigama, paušalni obrt, j.d.o.o., d.o.o., samostalna djelatnost ili ustanova. Nije prihvatljivo preuzimanje postojećeg poslovnog subjekta od člana obitelji, tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se za dvije osnovne skupine troškova / ulaganja: fiksni iznos i varijabilni iznos.

·         Fiksni iznos

Namijenjen je za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, materijala, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično.

·         Varijabilni iznos

Varijabilni iznos može uključivati troškove :

·         Kupnje nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti ( strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.

·         Kupnje ili zakupa licenciranih IT programa

·         Kupnje novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*

·         Franšize

Koji su iznosi potpore za samozapošljavanje?

Fiksni iznos 2024.godine je definiran na 5.000 € za sve korisnike.

Varijabilni iznos ovisi o djelatnosti, te je veći za korisnike koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta.

Skupina 1 – do 15.000,00 € / Skupina 1 Zeleno ili digitalno 20.000 €

·         (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

·         (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Skupina 2 – do 10.000,00 € / Skupina 2 Zeleno ili digitalno 15.000€

·         (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

·         (J) Informacije i komunikacije

Skupina 3 – 7.000,00 € / Skupina 3 Zeleno ili digitalno 10.000 €

·         (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

·         (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

·         (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

·         (H) Prijevoz i skladištenje

·         (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

·         (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

·         (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

·         (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

·         (P) Obrazovanje

·         (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

·         (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Isključene djelatnosti

Djelatnosti koje nisu navedene u gornjem popisu nisu prihvatljive za potpore za samozapošljavanje.

Obveze korisnika

Svi korisnici mjere Potpore za samozapošljavanje imaju sljedeće obveze:

·         Namjenski utrošiti varijabilni iznos u roku od 12-mjeseci od sklapanja ugovora

·         Dostaviti dokaze u daljnjem roku od 30 dana

·         Označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice (za opremu od 1500+ €)

·         24 mjeseca održati poslovanje i (samo)zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora

·         U 24 mjeseca poslovanja ostvariti promet od barem 50% dobivene potpore

Rokovi

Prijave za potpore za samozapošljavanje mogu se predati do 30.09.2024.godine.

Prosječno vrijeme rješavanja zahtjeva je od 30 do 45 dana.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno kreirati poslovni plan za samozapošljavanje s troškovnikom i predati zahtjev u za to predviđenu aplikaciju

Poslovni plan sadrži opisni dio sa zadanim temama – pitanjima o poduzetniku i poslovnoj ideji, računski dio s financijskim procjenama budućeg poslovanja te troškovnik.