razvojni_logo_cb_s

Kako će se mali poljoprivrednici u zabačenim selima prilagoditi još jednim izmjenama?

Agencija za plaćanje je na svojim stranicama objavila još jedne izmjene vezane za predaju poticaja za poljoprivrednoj proizvodnji. Kao jedna od najvažnijih izmjena u 2024. godini ističe se da će Agencija od poljoprivrednika puno češće zatražiti geotagirane slike kao dokaz da je parcela obrađena.

Da, podsjetimo geotagirana slika je slika napravljena u posebnoj aplikaciji, a na samoj slici je vidljiva točna lokacija parcela, geografska širina i duljina i točno vrijeme snimanja slike. To je svakako sustav koji omogućava Agenciji da provjeri baš svaku parcelu, ali postavlja se pitanje na koji će način sve ovo odraditi staračka kućanstva u zabačenim selima. Čini se da nove izmjene koje uključuju sve više tehnike iziskuju i dodatne troškove ljudima koji to ne mogu sami uraditi.