razvojni_logo_cb_s

Zašto općine i gradovi predstojeći natječaj energetske obnove ne prepoznaju kao mogućnost ubrzanog razvoja?

Nakon gotovo 9 mjeseci kašnjenja država je zadnjeg radnog dana 2023. godine objavila uvjete za energetsku obnovu obiteljskih kuća. I odnosu na natječaje od prethodnih godina na ovom natječaju će se sufinancirati 10.000 kuća za razliku od 5000 koliko je bilo prethodnih godina. Ovaj veliki projekt je jedinstvena šansa za ubrzan razvoj nerazvijenih područja u Hrvatskoj. Pored toga što će se obnoviti 10.000 kuća, posao za naredne dvije godine će osigurati i sve građevinske firme, značajno će porasti zapošljavanje i prihodi od poreza i doprinosa, a sve to za sobom vuče i puno veću prodaju građevinskog materijala. Kao što je vidljivo projekt donosi korist svima, a veliki broj općina i gradova je tu šansu već prepoznao i još prije 6 mjeseci su krenuli sa sufinanciranjem energetskih certifikata svojim građanima. Po pravilu se uglavnom radi o razvijenim općinama i gradovima, a Crikvenica je već završila taj projekt na svom području. Prije nekoliko dana i Ličko-senjska županija je raspisala ovakav natječaj gdje se natječajna dokumentacija financira u potpunosti za jedan broj kuća dok se sredstva ne potroše. To je projekt za svaku pohvalu Ličko-senjske županije i građani će to znati prepoznati. Što čekaju neke druge općine u Lici i Dalmaciji sa sličnim projektima? Ovo je jedinstvena prilika da se sa malo novca razvoj tih općina i gradova nasloni na državu.