razvojni_logo_cb_s

Putevima Ćire

Od vladavine Austro-ugarske do sedamdesetih godina prošlog vijeka voz Ćiro je spajao mnoge ljude širom države. Uz tragove nekadašnjeg kolosijeka ostala je trasa, koja je zarasla. Gradjani Drvara, volonteri potpuno su je preuredili, te će postati jedna od turističkih atrakcija Drvara. 
 Treću radnu akciju organizovala je fondacija Zadužbina, u saradnji sa opštinom Drvar. Ovaj projekt otvara niz mogućnosti za razvoj turizma, razni oblici turističkih atrakcija, odmorišta i sl. Preostalih sedam kilometara urediće se do kraja godine.