razvojni_logo_cb_s

Bogojavljenje je jedan od najvećih pravoslavnih praznika

Današnji praznik obilježava se u spomen na dogadjaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u rijeci Jordan. Prvi put ostvareno je Sveto Trojstvo u Božijem glasu sa neba koji reče: Ovo je sin moj,  krštenju Sina Božijeg u rijeci i Svetom duhu koji je u obliku goluba sletio na Hrista.  

Mnogu narodni običaji i vjerovanja se odnose na Bogojavljenje. Na ovaj da se osveštana voda iz crkve nosi kući i pije radi zdravlja  i prosvjećenja duše i tijela. Nikad se ne kvari, jer u njoj prebitava sila Duha Svetoga. Danas se pozdravlja sa riječima “Bog se javi”, a otpozdravlja “Vaistinu se javi”.Na Bogojavljenje se nikad ne posti. Danas se pliva za časni krst 33 metra što simbolizuje broj godina Isusa Hrista. A običaj je da se  uoči Bogojavljenske noći u ponoć se poželi želja.