razvojni_logo_cb_s
RAZVOJNI.HR

velebit u vojvodini

Ličko selo u srcu Vojvodine

Velebit je jedno od vojvođanskih sela koja su nastala prije više od jednog vijeka, a nastalo je naseljavanjem solunskih dobrovoljaca iz Like, Bosne i Dalmacije. Po završetku rata dobrovoljci su kao nagradu dobijali devet jutara zemlje, a Ličani koji su u vojvođansku ravnicu došli iz tri sela iz okolice Gospića nazvali su svoje selo Velebit, kako bi ih sve podsjećalo na nekadašnji zavičaj koji ni nakon više od jednog vijeka nije zaboravljen.

Društvene mreže

Novosti

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Kategorije

RAZVOJNI.HR

Najčitanije

Crna kraljica – Visuć grad kao turistička atrakcija Drvara

Srednjovjekovna tvrđava Crna kraljica, poznata kao i Visuć grad sakrivena je u strmom i kamenitom kanjonu rijeke Visućice u Drvaru, točnije u naselju Šipovljani. Iliri su na tom mjestu u željeznom dobu podigli gradinu od suhozida. Utvrđeno je da se ispod te gradine nalazilo manje rimsko naselje, jer su arheolozi registrovali “rimsko groblje” sa upotrebom ranijih rimskih spolija.

Već desetak godina se spominje mogućnost obnove Bijelih Potoka! Realnost ili utopija?

Prije gotovo 80 godina, Spomen područje ‘Bijeli Potoci-Kamensko’ se spominjalo kao mjesto gdje su u njedrima Plješevice ispisane stranice povijesti od 1941. do 1945. godine. Planina je sve četiri godine rata bila centar Narodnooslobodilačkog pokreta većeg dijela Like, a posebno lapačkog, udbinskog i koreničkog kraja, gdje je i planuo masovni ustanak 27. Srpsnja 1941. godine. Bijeli Potoci i Kamensko su dugi period bili centar rukovodstva NOP-a Hrvatske. Tu su ratne lokacije Partizanske bolnice Bijeli Potoci, partizanskih radionica, mjesto boravka CK KPH, Glavnog štaba NOV-a Hrvatske.