razvojni_logo_cb_s

„OVDJE JE STAJALO JOŠ OD VLADAVINE RIMSKOG CARSTVA“ STABLO STARO 3.OOO GODINA

Na Grčkom ostrvu Krit, stoji stablo masline koje je staro 3.000 godina i dan danas daje plodove. „Vuvesova maslina“ je bogata i otporna na suše, požare, pandemije i ratove.

Prstenovi ovog stabla pokazuju da postoji najmanje dva milenijuma. Veličanstveno drvo masline, prošlo je od pada Rimskog carstva pa do povratka Olimpijskih igara u Atini 2004 godine.

Maslinovo drvo je sada zaštićeno i procjenjuje se da 20.000 ljudi posjećuje svake godine. Širom Mediterana mogu se još pronaći stabla stara 2.000 ili 3.000 godina i to su neke od naših posljednih živih veza sa nekadašnjim drevnim svijetom.