razvojni_logo_cb_s

Neobičan prirodni fenomen – Vrtače

U Bravskom polju, kod Bosanskog Petrovca nalazi se jedno od najneobičnijih mjesta u BiH. Vrtače izgledaju kao da nisu sa ove planete mada, mogu da se vide i na Manjači i Kupresu, ali ih ovdje ima najviše. Gusto su zbijene jedne uz drugu a izgledaju kao okrugla udubljenja a neke su promjera i do 100 metara. 

Imaju veoma plodno tlo i omogućavaju lokalnim stanovnicima uzgoj raznih biljnih kultura. Vrtače se najbolje vide iz zraka. Na području Bosanskog Petrovca ima čak 17 pećina. Sve ovo Bosanski Petrovac i okolinu čini veoma zanimljivom turističkom destinacijom.