razvojni_logo_cb_s

Zaboravljeni auto-put prema Ličkoj Kaldrmi

Ideja o izgradnji autoputa između Zagreba i Splita pojavljuje se u različitim studijskim varijantama od početka šezdesetih godina prošlog stoljeća. Razmatrala se najkraća varijanta; Zagreb – Pisarovina– Velika Kladuša– Bihać – Knin – Split u dužini od 292 km. Cijelo je desetljeće trajala razrada projektne dokumentacije i izrada investicijskih planova da bi gradnja 1970. stvarno i započela. Nažalost, političke promjene do kojih je tada došlo u Hrvatskoj nasilno i zauvijek su prekinule sve aktivnosti vezane uz taj autoput.

Radovi koji su tada započeti bili su na dionici Strmica –Lička Kaldrma, točnije kod sela Lički Tiškovac u dolini rijeke Butižnice. Napravljeno je 10-ak km trase na kojoj su bila predviđena 2 tunela i 2 mosta što je vidljivo i danas 50 godina nakon obustave radova.

Za taj autoput naročito se zalagala tadašnja hrvatska političarka Savka Dabčević Kučar tako da su tada taj fantomski autoput nazivali Savkin autoput.

Da je autoput ikada i sagrađen sada bi vjerojatno dijelio sudbinu unske pruge.

Tih nekoliko sela gdje je tada započeta gradnja danas je najodsječeniji i najizoliraniji dio teritorija Republike Hrvatske tako da je obilazak lokacije poprilično kompliciran.

Prema ovoj lokaciji kreće se iz Knina prema graničnom prijelazu Strmica. Neposredno prije same granice postoji skretanje lijevo prema željezničkoj stanici gdje smo skrenuli i samo pratili zadani put koji većim dijelom prati tzv. unsku prugu i rijeku Butižnicu. Dolaskom do stare napuštene ciglane dolazi se i do kraja asfalta. Dalje se nastavlja  makadamom dok cesta u više navrata presijeca državnu granicu, tako da se čas vozi kroz Hrvatsku, čas kroz Bosnu. Dolaskom u Lički Tiškovac lijepo je vidljivo sve gore spomenuto, a trasom se dan danas odvija nešto malo lokalnog prometa. Putem dalje do Ličke Kaldrme sve isto, malo Hrvatska, malo Bosna i povratak na asfalt. Tek dolaskom do sela Dugopolje putnik namjernik je siguran 100% da je na teritoriju Republike Hrvatske i da će ga put dalje odvesti u Srb.

Stalni stanovnici ovog kraja dobili su čak i ključeve rampe koja je ujedno i granični prijelaz između dvije države,a putnici namjernici su prolazili sa posebnim prijavama i potvrdama policijske uprave.