razvojni_logo_cb_s

Tajna tunela Petrovaradinske tvrđave

Arhitekta Vojislav Dević prije nekoliko godina započeo je istraživanje na pronalaženju tunela ispod Petrovaradinske tvrđave, koji je spajao obadvije strane Dunava. Rođaka Drenka Bogojevac ispričala mu je da je tuda posljednji put prošao jedan bračni par 1913.godine.

Utvrdjeno je da ispod Dunava izmedju 8 i 9 metra postoji pravolinijska konstrukcija i kako kaže Bogojevac niko se nije potrudio da je dokaže ili demantira.”Arhiva ne kaže ništa jer samo znamo da su postojala dva plana koja su govorila o tom tunelu. Jedan se nalazi u arhivu u Beču i do njega se ne može doći. Bilo je više planova, dijelova tvrdjave koji su bili podijeljeni raznim komandantima koji brane svoj sektor i glavni komandant odbrane tvrdjave je bio taj koji je imao tu drugu kartu. A ta druga karta nestala je potapanjem Titanika , ona je išla na jednu izložbu u Njujorku” rekao je Dević. Na osnovu sonarnih istraživanja Dunava u izradi je 3D model tunela, što bi nakon rekonstrukcije mogla biti turistička atrakcija. Sa Petrovaradina se vidi mjesto gdje je nekad bila mala kapela i dio stepenica gdje se nalazio u tunel.