razvojni_logo_cb_s

Ernest Petry: Javno i jasno se očitujemo da smo protiv bilo kakve devastacije izvorišta rijeke Gacke, ali i napominjemo da od dezinformiranja javnosti nema nikakve koristi

Ernest Petry  po struci je magistar prava sa završenim poslijediplomskim studijem sveučilišnog specijalista ekonomije energetskog sektora po MBA programu.

U rodnom gradu poslije Osnovne škole (1988), maturirao srednju Matematičko-informatičku gimnaziju pri Centru odgoja i usmjerenog obrazovanja Nikole Tesle. Diplomirao je na Pravnom fakultetu (2002) i stekao zvanje magistra prava. Završio poslijediplomski specijalistički studij, smjer Ekonomija energetskog sektora po MBA (Master of Business Administration) programu na Ekonomskom fakultetu u Rijeci (2020) te stekao dodatno zvanje sveučilišnog specijalista ekonomije – MBA. Završio je Međunarodnu školu Sveučilišta u Oslu s pojačanim programom predmeta iz povijesti, umjetnosti i međunarodnih odnosa i dobio je certifikat rektora (1995). Za studija aktivan u studentskim udrugama koje su se zalagale za poboljšanje uvjeta studentskog standarda i prava, bio je predsjednik Zavičajnog kluba studenata Grada Gospića, voditelj Hrvatskog doma zavičajnih klubova studenata Sveučilišta u Zagrebu, dopredsjednik Hrvatske akademske zajednice, te glasnogovornik Hrvatskog vijeća udruga studenata. Dobitnik je rektorova priznanja za ustroj Hrvatskog doma zavičajnih klubova studenata Sveučilišta u Zagrebu.

Do izbora za župana 2021. godine zaposlen je bio kao direktor HEP-ovog distribucijskog područja Elektrolika Gospić u kojemu radi 20-ak godina i ima dosadašnje veliko iskustvo u realizaciji investicijskih projekata.

Od kada je došao na čelo Ličko-senjske županije pokrenuti su mnogobrojni projekti, a sa prvim čovjekom županije razgovaramo o svim bitnim temama i projektima svih njenih žitelja.

1. Ličko-senjska županija s Vama na čelu posljednjih godina bilježi značajne rezultate. Kako bi ocijenili 2023. godinu i možete li navesti najvažnije projekte koji su realizirani ili su u fazi realizacije?

Tijekom 2023. godine koja je nedavno je prošla realizirali smo puno dobrih projekata i može se s realnim osvrtom konstatirati da je bila uspješna, ali smo odmah nastavili s istim intenzitetom rada i u 2024. godini.

Koje biste pak projekte izdvojili kao krucijalne, neophodne za razvoj županije?

– Brojni su infrastrukturni projekti za koje je započela priprema ili su ostvareni u mome mandatu, bilo da su financirani iz međunarodnih izvora financiranja, nacionalnih izvora, a odnose se na infrastrukturne projekte, projekte energetske obnove, unaprjeđenje infrastrukture zdravstvene zaštite, sport, turizam, obrazovanje… Istaknut ću samo neke: Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva (»Jadranski RZC STEM«), naziv je projekta kojem je nositelj Splitsko-dalmatinska županija, dok je Ličko-senjska županija partner na projektu. Radi se o značajnom projektu ukupne vrijednosti od gotovo 2.757.868 eura od čega Ličko-senjska županija za provedbu aktivnosti na raspolaganju ima 1.237.826 eura. Najvećim dijelom projekt financira Kraljevina Norveška, iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. – 2021. godine. Projekt je namijenjen učenicima i odgojno-obrazovnim djelatnicima u osnovnim školama, s naglaskom na učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, pri čemu se misli na potencijalno darovite i visoko motivirane učenike te učenike s poteškoćama. Koristi od sudjelovanja u projektu imat će i drugi stručnjaci koji rade u javnim institucijama koje su odgovorne za provedbu obrazovnih politika. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u Splitu te s podružnicom u Gospiću, koja će se urediti unutar Kulturno informativnog centra Gospić za što će biti izvedeni građevinski radovi, nabavljen namještaj i oprema. Navedene učionice postat će baza znanja, razmjene iskustva, unapređenja i modernizacije za cjelokupni odgojno – obrazovni sustav.

Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu i stočarstvo?

Ličko-senjska županija nositelj je pripreme mega projekta Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva. Ličko-senjska županija središte je brdsko-planinskog prostora (BPP) u Republici Hrvatskoj – promatrajući prostor krša i izvan granica RH i EU-a, što je posebnim Zakonom regulirano promatrajući specifičnosti takvog prostora, na koji način su jasno definirani otežani uvjete življenja i gospodarenja na takvim područjima. Brdsko-planinski prostor u RH proteže se na području 15 županija i 89 jedinica lokalne samouprave. S obzirom na činjenicu da je i usmjerenje Vlade RH podrška rješavanju problema na BPP, te da su u najavi i različite mjere podrške rješavanju problema BPP-u Ličko-senjska županija u svojstvu nositelja projekta započela je razvoj projekta odnosno Centra za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva, koji bi se nalazio na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, neposredno u blizini kolnika na ulazu/izlazu s autoceste u Gospiću. Ovaj Centar ima za cilj kreirati specifičnu infrastrukturu kojom se pruža podrška za industrijsku tranziciju poljoprivrede, stočarstva i srodnih sektora, a u konačnici i cjelokupnu tranziciju BPP-a kroz sljedeće module: brdsko-planinska poljoprivreda – biljna proizvodnja, izvorne i ugrožene pasmine – animalna proizvodnja, pametna sela, kulinarstvo i gastronomija, logističko-distributivni centar, sajamski centar te obnovljivi izvori energije.

Cilj navedenog projekta je revitalizacija ruralnog prostora i kreiranje preduvjeta za unapređenje životnog standarda stanovništva na brdsko-planinskom području u RH s naglaskom na Jadransku Hrvatsku. Ključno, ovaj Centar ima primarni zadatak pomaknuti ovisnost stanovništva o potporama te razviti i razvijati razne modele dodane ekonomske vrijednosti nastale na poljoprivredi i stočarstvu u životu i radu na BPP-u. Do sada je izrađena projektna dokumentacija za modul odnosno Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine, koja se financirala iz sredstava Ministarstva poljoprivrede i proračunskih sredstava Ličko-senjske županije u ukupnoj vrijednosti od 430.000 kuna odnosno 57.000 eura i to: Idejni projekt Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine, Studija izvedivosti Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine i Tržišna analiza za Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine. Izrađena su idejna rješenja za ostale module, za što su sredstva osigurana od strane Ličko-senjske županije, u vrijednosti od 17.495 eura. U pripremi je projektna dokumentacija za proglašenje projekta Strateškim projektom Republike Hrvatske za što je Ličko-senjska županija osigurala iznos od 32.351 euro.

Raznovrsnost turističke ponude

Projekt »DIŠI Velebit – Doživi, Istraži, Šetaj kroz, Iskusi Velebit« – čiji je nositelj Ličko-senjska županija pripremljen je s ciljem ulaganja u digitalnu tranziciju kako bi se povećala raznovrsnost turističke ponude, smanjila regionalna neujednačenost te potaknula demografska revitalizacija. Projekt je prijavljen za realizaciju u okviru NPOO programa Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti i očekuje se njegovo odobrenje. U okviru projekta namjeravamo izvršiti rekonstrukciju planinarskog doma »Gojtanov dom« na Velebitu, hostel na Baškim Oštarijama te će se urediti put Terezijana s edukativnim digitalnim sadržajima u svrhu smanjenja prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima na način da se poveća privlačnost i kvaliteta slabije razvijenijih turističkih destinacija i produlji sezona te potakne razvoj održivih oblika turizma u Ličko-senjskoj županiji. Partneri na projektu bit će Javna ustanova Park prirode Velebit, Vegium d.o.o. i Općina Karlobag. Ukupna vrijednost projekta je 3.776.691 eura od čega očekujemo 3,4 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe u Senju – sukladno Odluci koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 17. kolovoza 2023., odobrena su dodatna sredstva za projekte unutar poziva na dodjelu bespovratnih sredstava »Izgradnja i opremanje centara za starije osobe«, a predmetna odluka dio je Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje 2021. – 2026., fokusiranog na tržište rada i socijalnu zaštitu. Nositelj projekta je Grad Senj, dok je partner u projektu Ličko-senjska županija. Projekt pod nazivom »Izgradnja i opremanje centra za starije osobe Senj« za cilj ima izgradnju novog centra za starije osobe i osnivanje javne ustanove – Centra za pružanje usluga u zajednici. Ovaj centar pružat će institucijske i izvan institucijske usluge starijim osobama. Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe kroz unapređenje socijalne infrastrukture, tj. kroz izgradnju i opremanje centra. Projekt će značajno doprinijeti kvaliteti života starijih građana Senja i okolice. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi impresivnih 10.852.462 eura, pri čemu će 6.138.429 eura biti iz bespovratnih sredstava.

Ličko-senjska županija bila je partner Lučkoj upravi Senj u realizaciji Projekta izgradnje nove rampe unutar lučkog područja trajektnog pristaništa u uvali Stinica, koji je dovršen u prosincu ove godine.

Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.510.832 eura. Cilj projekta je bolja povezanost otoka Raba s kopnom (posebice u periodu nepovoljnih vremenskih uvjeta) što je postignuto izgradnjom nove rampe. Dodatno će se povećati i sigurnost plovidbe što će rezultirati boljom dostupnošću zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga kako na otoku Rabu tako i na području grada Senja i ostatka županije. Izgradnja nove rampe posebno pridonosi kvaliteti života lokalnog stanovništva i stanovništva otoka Raba.

U zadnjih nekoliko godina Ličko-senjska županija veliko je gradilište infrastrukture na pomorskom dobru.

Nositelji investicija u unapređenje i razvoj pomorskog dobra prvenstveno su lučke uprave kojima je jedini osnivač Ličko-senjska županija i jedinice lokalne samouprave – gradovi Novalja i Senj te Općina Karlobag. S ponosom ističemo da ukupna vrijednost projekata ulaganja u pomorsko dobro u zadnje dvije godine iznosi preko 52 milijuna eura što je gotovo polovina iznosa uloženog u izgradnju takve infrastrukture od osnutka Županije.

Za istaknuti je nekoliko najznačajnijih projekata: Projekt uređenja Luke Senj koji uključuje produženje primarnih lukobrana i unutrašnjih gatova u luci Senj, a nositelj projekta je Lučka uprava Senj. Započeo je 2020. godine, a ukupna vrijednost svih planiranih faza provedbe Projekta procjenjuje se na 9,3 milijuna eura. Vrijednost do sada dovršenih i ugovorenih radova iznosi 1,7 milijuna eura od čega značajan udio sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Projektom »Stinica« omogućeno je povećanje broja trajektnih linija tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim uvjetima. Time će se udovoljiti potrebama i lokalnog stanovništva i potrebama turizma otoka Raba te općenito povećati sigurnost plovidbe. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a njegova ukupna vrijednost iznosi 2,51 milijun eura.

Na području grada Novalje u zadnje dvije godine realizirano je nekoliko strateški važnih projekata unapređenja lučke infrastrukture ne samo za grad Novalju nego za Ličko-senjsku županiju i Republiku Hrvatsku. Tako je ove godine dovršen projekt »Rekonstrukcije i dogradnje trajektnog pristaništa Žigljen« koji je uključivao ulaganja u produljenje i rekonstrukciju obale 1, obale 2 i obale 3, s osiguranjem prihvata plovila maksimalne dužine 120 m, zatim pristajanja plovila pri lošijim vremenskim uvjetima izgradnjom nasipa koji će štititi obale od vjetra i valova te noćenja plovila u trajektnom pristaništu.

Time je osiguran adekvatan privez i sigurnost linijskih veza otoka Paga i kopna, veći kapacitet luke, manje gužve pri ukrcaju što doprinosi cjelokupnom povećanju razine usluge odnosno poboljšanju uvjeta povezanosti otoka s kopnom i općenito opstanku i razvitku grada Novalje i otoka Paga. Vrijednost projekta iznosila je 9,75 mil. eura, a najvećim dijelom sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Rekonstrukcija Luke Žigljen dovršena je sredinom ove godine i nova rampa puštena je u promet.

Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije

Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije izgradit će se s ciljem odavanja počasti hrvatskim braniteljima i bilježenja uspomena na Domovinski rat. U Centru su planirane i namjene koje mu daju dodanu vrijednosti kao interpretacija povijesti Like i istraživački centar. Time će se stvoriti novi javni prostor od velikog značaja za grad i županiju. U cilju realizacije ovog projekta LSŽ tijekom 2022. i 2023. godine prijavila se na Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom temeljem čega joj je dodijeljeno ukupno cca 50 tisuća eura te se ove godine očekuje dodatnih 35 tisuća eura. Sredstva će biti utrošena u izradu natječajnog elaborata odnosno idejnog rješenja provedbom javnog natječaja. Grad Gospić za provedbu navedenog Projekta donio je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja na katastarskoj čestici 2130/6 k.o. Gospić u korist Ličko-senjske županije.

2. Proteklih nekoliko mjeseci ljudi sa područja Gacke doline pokrenuli su borbu za očuvanje rijeke Gacke. Kako vi kao župan vidite tu cijelu situaciju i spor između ljudi iz Otočca i ljudi iz Senja koji po ovom pitanju imaju sasvim suprotna stajališta?

Kao predstavnici građana kojima su stanovnici Ličko-senjske županije dali povjerenje na izborima 2021. godine, ovim putem navodimo da od odgovornosti ne bježimo niti se skrivamo, naprotiv, suočavamo se s mnogobrojnim naslijeđenim nepravilnostima u radu ustanova te se svakodnevno borimo s naslijeđenim financijskim dubiozama i dugovanjima u mnogobrojnim ustanovama kojima je Županija osnivač i s tim radnjama ne opterećujemo javnost, nego naslijeđene probleme svakodnevno pokušavamo ispravljati te uz navedeno u suradnji s Vladom RH i ministarstvima ujedno razvijamo i nove projekte kako u segmentu gospodarstva, tako i u društvenom segmentu odnosno u školstvu, zdravstvu, ulaganjima u pomorska dobra i da dalje ne nabrajamo, a koji projekti su u interesu svih stanovnika na području cijele Ličko-senjske županije, a samim time i grada Otočca.

Što se tiče raznoraznih dezinformacija kojima se pokušava zaokupiti pozornost građana Otočca i okolice, vezanih uz rijeku Gacku, ovim putem se kao izabrani predstavnici HDZ-a i izvršne vlasti u Ličko-senjskoj županiji nedvosmisleno, javno i jasno očitujemo da smo protiv bilo kakve možebitne devastacije izvorišta rijeke Gacke i s tim stavom nastupamo i nastupat ćemo kada je u pitanju Projekt rješavanja vodoopskrbe.

Ujedno napominjemo da o navedenim pitanjima koja se tiču vodoopskrbe ne odlučuje Županija, ali kao izabrani predstavnici stanovnika Ličko-senjske županije imamo obvezu zastupati interese svih žitelja naše županije i javno se očitovati, uz napomenu da je još veća odgovornost na jedinicama lokalne samouprave, odnosno na Gradovima i Općinama, koji trebaju javno artikulirati stavove o svim nedoumicama, te uz sve navedeno trebaju zajedničkim snagama pokušati iznaći rješenja koja su u interesu svih stanovnika županije.

Svima je jasno da od dezinformiranja javnosti, prepucavanja i neargumentiranog optuživanja nitko nema i neće imati nikakve koristi. Stara poslovica kaže, povijest nam treba biti učiteljica života (historia est magistra vitae), uslijed čega treba razborito donositi odluke u interesu svih stanovnika najljepše županije, a samim time i u interesu stanovnika grada Otočca i podvelebitskog priobalja, poštujući stručne analize, a sve u cilju opstojnosti života na ovim prostorima, čuvajući prirodne resurse kako za nas, tako i za nadolazeće generacije, tim više jer su naša prirodna bogatstva najveće blago koje imamo, među kojim se ističe naša ljepotica rijeka Gacka.

3. Prije nekoliko mjeseci najavljen je i projekt budućeg turističkog kompleksa “Bijeli potoci” između Korenice i Donjeg Lapca. U kojoj je fazi taj projekt i možete li za naše čitatelje reći malo više informacija o njemu?

U protekla tri mjeseca proveden je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za usluge izrade projektno tehničke dokumentacije.

Po završetku provedenog postupka  javne nabave odabrana je Zelena gradnja d.o.o. iz Varaždina s cijenom u iznosu od 68.900,00 eura bez PDV-a, odnosno u iznosu od  86.125,00 eura s PDV-om.

S navedenim ponuditeljem sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta s troškovnikom za projekt „Planinski centar Bijeli Potoci – Natura 2000 tematski park“.

Usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta odnosi se na planiranje izgradnje ulazne zone sa sadržajima, izgradnja vidikovca s visećim prijelazom, postavljanje parka skulptura sa sadržajima, izgradnja sjenice i dječjeg igrališta, izgradnja dvonamjenskog objekta planinarsko sklonište s info centrom, izgradnja terenske postaje za djelatnike Javne ustanove, sanacija planinskog jezerca, zahvat obnove brane, uređenje poučne staze s interpretacijskim elementima, izgradnja i uređenje digitalnog centra za promatranje divljih životinja, itd.

Potpisanim Ugovorom započeta je  izrada idejnog rješenja i glavnog projekta. Rok za izradu idejnog rješenja je 60 kalendarskih dana od stupanja ugovora na snagu, odnosno 150 kalendarskih dana za glavni projekt i troškovnik. Očekuje se da će projektno tehnička dokumentacija biti izrađena u cijelosti do kraja 2024. godine.

4. Njemačka je zvanično u recesiji. Kod nas su prvi na udaru drvoprerađivači koji su već na nekoliko mjesta zatražili pomoć od države. U Ličko-senjskoj županiji veliki broj ljudi radi u ovoj branši. Postoji li mogućnost i da se županija na neki način uključi u cijelu priču, odnosno da bude poveznica između drvoprerađivača i države i da se pokuša naći neko rješenje?

Šumarstvo i drvoprerađivačka industrija su jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti u Ličko-senjskoj županiji. Redovito pratimo stanje u tom sektoru i imamo saznanja o padu cijene i smanjenoj potražnji za drvnom građom, ali za sada nismo dobili konkretne zahtjeve za eventualnim mjerama. Pratit ćemo i dalje kretanje tržišta te u suradnji s nadležnim državnim institucijama po potrebi reagirati unutar zakonskih okvira i mogućnosti.

5. Koji su najvažniji projekti u Ličko-senjskoj županiji čiju realizaciju možemo očekivati u ovoj godini?

ŠKOLSTVO

JADRANSKI REGIONALNI ZNANSTVENI CENTAR

za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva (“Jadranski RZC STEM”), naziv je projekta kojem je nositelj projekta Splitsko-dalmatinska županija, dok je Ličko-senjska županija partner na projektu, kao i  Grad Gospić, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, International Development Norway (IDN), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Visoko učilište Algebra, Osnovna škola Kostrena, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Javna ustanova Razvojna agencija LSŽ LIRA. Projekt se provodi u sklopu Poziva: Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području, a Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Radi se o značajnom projektu ukupne vrijednosti od gotovo 2.757.868 eura od čega Ličko-senjska županija za provedbu aktivnosti na raspolaganju ima 1.237.826 eura.  Najvećom dijelom projekt financira Kraljevina Norveška, iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. – 2021. godine.

Projekt je namijenjen učenicima i odgojno-obrazovnim djelatnicima u osnovnim školama, s naglaskom na učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, pri čemu se misli na potencijalno darovite i visoko motivirane učenike te učenike s poteškoćama. Osim njih, koristi od sudjelovanja u projektu imat će i drugi stručnjaci koji rade u javnim institucijama koje su odgovorne za provedbu obrazovnih politika. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u Splitu te s podružnicom u Gospiću, koja će se urediti unutar Kulturno Informativnog centra Gospić za što će biti izvedeni građevinski radovi, nabavljen namještaj i oprema. Navedene učionice postat će baza znanja, razmjene iskustva, unapređenja i modernizacije za cjelokupni odgojno – obrazovni sustav.

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE GOSPIĆ

Ličko-senjska županija prijavila je projekt Energetska obnove Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova zgrada javnog sektora” koji je pokrenut u okviru NPOO-a.

U listopadu 2023. godine obaviješteni smo da projekt udovoljava definiranim uvjetima i kriterijima Poziva te se trenutno nalazi na rezervnoj listi, a očekuje se početkom iduće godine realokacija sredstava odnosno potpisivanje Ugovora od dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 1.977.002,88 EUR

DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE DR. FRANJE TUĐMANA KORENICA

Sporazumom o suradnji, Ličko-senjska županija kao osnivač OŠ dr. Franje Tuđmana u Korenici, dala je suglasnost Općini Plitvička Jezera za prijavu i realizaciju projekta Dogradnje Osnovne škole dr. Franje Tuđmana u Korenici u sklopu Javnog poziva u sklopu Programa gospodarske i društvene revitalizacije Like (P/2102652).Za projekt ukupne vrijednosti 979.888,57€,Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Odlukom od 20. 9. 2023. godine odobrilo je iznos od 588.000,00 €. Kroz projekt će se dograditi Škola sa 6 učionica, sanitarni prostori, a realizacija projekta omogućit će prelazak na rad u jednoj smjeni.

ADAPTACIJA I OPREMANJE VANJSKOG ŠKOLSKOG IGRALIŠTA OŠ S.S. KRANJČEVIĆA SENJ

Ministarstvo turizma i sporta je dana 9. 1. 2024. godine obavijestilo Ličko-senjsku županiju da je projekt ušao u drugu fazu provjere prihvatljivosti

Projekt je ukupne vrijednosti 73.124,88 €, a realizacija istog doprinijet će poboljšanju uvjeta vanjskog igrališta za košarku, odbojku pickleball/badminton.

PROJEKT CJELODNEVNE ŠKOLE – OŠ S.S. KRANJČEVIĆA SENJ I OŠ „MILAN SEKULIĆ“ LOVINAC

Temeljem Odluke ministra znanosti i obrazovanja o raspodjeli sredstava i opsegu infrastrukturnih ulaganja u osnovne škole koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnog programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustava odgoja i obrazovanja“, LSŽ potpisala je Sporazume sa Ministarstvom i Školama:

OŠ S.S. Kranjčevića Senj – 402.000,00 eura

OŠ „Milan Sekulić“ Lovinac – 176.600,00 eura

Ukupna vrijednost oba Sporazuma – 578.600,00 eura

Sredstva će se utrošiti za radove i opremanje: povećanje kapaciteta školskih kuhinja i blagovaonica te opremanje, uređenje i opremanje prostora škola za cjelodnevni boravak učenika u školi,opremanje učionica, kabineta i praktikuma,uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi (OŠ Senj), uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova,poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školama te opremanje prostora više namjena.

„OBRAZOVANJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI IV“ – OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

ukupna vrijednost – 320.058,00 €

bespovratna sredstva – 290.000,00 €

LSŽ – 30.058,00 €

Projekt je omogućio zapošljavanje ukupno 45 pomoćnika u nastavi u šk. god. 2023./2024., koji pružaju pomoć učenicima s teškoćama.

PROJEKT „ŠKOLSKA SHEMA“ U ŠK. GOD. 2023./2024. – VOĆE/POVRĆE I MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI:

100% bespovratna (Eu sredstva i sredstva Državnog proračuna RH) – 23.403,27 €

Projekt se provodi u šest osnovnih i pet srednjih škola s ciljem promoviranja zdravih prehrambenih navika te povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani.

ADAPTACIJA I OPREMANJE VANJSKOG ŠKOLSKOG IGRALIŠTA OS S.S. KRANJČEVIĆA SENJ 

Preko Ministarstva turizma i sporta Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. Godini ukupna vrijednost projekta 73.124,88 eura.

Izgradnja višenamjenskog školskog igrališta u Brinju preko Programa održivog razvoja lokalne zajednice 2024. godine MRRFEU ukupne vrijednost projekta 206.984,70 eura.

Završetak izgradnje školskog igrališta OŠ Otočac PŠ Sinac.

ZDRAVSTVO I SOCIJALA

 IZGRADNJA MONTAŽNOG SKLADIŠTA za potrebe Društva Crvenog križa LSŽ 26.544,56 EUR- a –  Proračun Ličko-senjske županije 2024.godine 

– Izgradnja građevine javne namjene Opća bolnica Gospić – projektno-tehnička dokumentacija za garažu za potrebe bolnice 27.358,16 EUR – a  Proračun Ličko-senjske županije 2024.godine 

– Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Vrhovine 26.000,000 EUR – a ( Dom zdravlja Otočac ) za potrebe obavljanja djelatnosti stacionarne skrbi.

– IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA 2024.-2026. – 60.000,00 EUR – a (nositelj Ličko-senjska županija, u tijeku je  priprema i prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu županijskih socijalnih planova  u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali  2021.-2027. iz Europskog socijalnog programa

 – PROJEKT OBNOVE ZGRADE U SVRHU POKRETANJA LJEKARNIČKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE LOVINAC

Ličko-senjska županija na Program održivog razvoja lokalne zajednice MRRFEU prijavila je projekt “Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti na području općine Lovinac“.

Navedeni program donesen je u cilju gospodarske, socijalne i demografske revitalizacije potpomognutih područja te kao takav predstavlja podršku unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture.

Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 111.105,63 EUR od čega je MRRFEU osiguralo 55.000,00 EUR. Završetak građevinskih radova na uređenju ljekarne očekuje se u veljači 2024. godine. Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti na području općine Lovinca od osobitog je interesa za Ličko-senjsku županiju s obzirom na važnost osiguranja dostupnosti ljekarničke djelatnosti za stanovništvo navedenog područja

Osim toga iz Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina MRRFEU-osigurano je 50.000,00 eura za energetsku obnovu ambulante Doma Zdravlja Donji Lapac.

– Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe u Senju – sukladno Odluci koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 17. kolovoza 2023., odobrena su dodatna sredstva za projekte unutar poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe”, a predmetna odluka dio je Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje 2021. – 2026., fokusiranog na tržište rada i socijalnu zaštitu. Nositelj projekta je Grad Senj, dok je partner u projektu Ličko-senjska županija. Projekt pod nazivom „Izgradnja i opremanje centra za starije osobe Senj“ za cilj ima izgradnju novog centra za starije osobe i osnivanje javne ustanove – Centra za pružanje usluga u zajednici. Ovaj centar pružat će institucijske te izvan institucijske usluge starijim osobama. Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe kroz unapređenje socijalne infrastrukture, tj. kroz izgradnju i opremanje centra. Ovaj projekt će značajno doprinijeti kvaliteti života starijih građana Senja i okolice. Ukupna vrijednost ovog ambicioznog projekta iznosi impresivnih 10.852.462,57 €, pri čemu će 6.138.429,89 € biti pokriveno iz bespovratnih sredstava.

CENTAR ZA MLADE

Preko Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade osigurano 53.090 eura.

PROJEKTI JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU I OČUVANJE PRIRODE LSŽ

UREĐENJE INFRASTRUKTURE ZA PRIJEM POSJETITELJA U POSEBNOM REZERVATU ŠUMSKE VEGETACIJE „LAUDONOV GAJ“

U okviru projekta će se izgraditi cjelovita infrastruktura za prijem posjetitelja u posebnom rezervatu šumske vegetacije Laudonov gaj. Infrastruktura uključuje uspostavu prijemnog punkta i uređenje parkirališta u ulaznoj zoni, izgradnju i montiranje uzdignute drvene staze duž cijele zone šetnice te izgradnju i montiranje sjenice (učionice na otvorenom), montiranje edukacijskih pomagala i interpretacijskih elemenata (interpretacija kulturne baštine, interpretacije prirodne baštine šuma hrasta lužnjaka te interpretacija prirodne baštine vodeni habitati). Projekt će izravno doprinijeti zaštiti prirodne i kulturne baštine u zaštićenom području i dijelu ekološke mreže NATURA 2000 te će izravno utjecati na unaprjeđenje turističke ponude i turističkog razvoja Općine Udbina s dodatnim povoljnim efektima koji će se očitovati u produljenju trajanja turističke sezone i rasterećenju pritiska posjetitelja u obližnjem NP Plitvička Jezera pružanjem dodatnog sadržaja. Vrijednost projekta iznosi 1.901.631,96 eura. Projekt je u 2023. godini prijavljen na Javni poziv Ministarstva turizma ,,Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti” .

Trenutno se po dostavljenoj obavijesti Javna ustanova nalazi na rezervnoj listi. Od mogućih 47 bodova, Javna ustanova ostvarila je 43 boda.

PLANINSKI CENTAR „BIJELI POTOCI“ – NATURA 2000 TEMATSKI PARK

Planinski centar „Bijeli Potoci“ – Natura 2000 zamišljen je kao tematski park  u kojem bi se stavljanjem u funkciju tematskih sadržaja uređenjem i opremanjem infrastrukture za posjetitelje uspostavio cjeloviti multifunkcionalni okvir za kontrolirani i održivi prijem posjetitelja u zaštićeno područje ekološke mreže Natura 2000. Ciljane skupine ovog projekta su ljubitelji prirode, izletnici, rekreativci, planinari, biciklisti, učenici škola u prirodi. Tijekom 2022. godine projekt je prijavljen na Javni poziv „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te je u 2023. godini s ministrom Šimom Erlićem potpisan Ugovor o financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt uređenja Planinskog centra „Bijeli Potoci“ u značajnom krajobrazu „Bijeli Potoci-Kamensko“ na Ličkoj Plješivici. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta procijenjeni su na iznos od 95.527,24 eura, od čega je 85.974,51 eura bespovratnih sredstava sufinanciranih od strane Ministarstva.

Za isti je raspisana javna nabava te je po završetku iste s odabranim ponuditeljem potpisan ugovor za izradu projektno tehničke dokumentacije. Rok za provedbu projekta je svibanj 2025. godine.

UREĐENJE POSEBNOG BOTANIČKOG REZERVATA  “LUN-DIVLJE MASLINE” ZA PRIJEM POSJETITELJA

Cilj projekta: Uspostaviti poučnu stazu u posebnom botaničkom rezervatu “Lun – divlje masline” sukladno propisanim uvjetima o korištenju zaštićenog područja prirode u edukativno-informacijske svrhe. 

Opis projekta: Aktivnosti koje će se provoditi u okviru ovog projekta uključuju izradu poučne staze (pješačka infrastruktura, interpretacijska infrastruktura) sukladno izrađenom idejnom rješenju krajobraznog uređenja posebnog botaničkog rezervata  “Lun-divlje masline”.

Izrađeno je idejno rješenje projekta, ishodovane su sve potrebne dozvole. Čekamo još neke odgovore od nadležnog županijskog odjela. Projekt je spreman za prijavu. Realizacija projekta se očekuje u narednom mandatnom razdoblju.

UKLANJANJE  INVAZIVNE STRANE VRSTE HERPESTES JAVANICUS AUROPUNCTATUS S OTOKA ŠKRDA U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

Glavni cilj ovoga projekta je uspostaviti kontrolu utjecaja invazivnih stranih vrsta u dijelu područja u nadležnosti Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije. Specifični cilj projekta je značajno smanjenje populacije malog indijskog mungosa na otoku Škrdi ili njegovo potpuno istrjebljenje. Aktivnosti koje će se provoditi u okviru ovoga projekta temelje se na metodologiji uklanjanja malog indijskog mungosa na otoku Škrdi. Projekt se financira u 100% iznosu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a vrijednost istoga je  140.500,00 eura.

Rok za provedbu projekta je 2027. godina.

UNAPREĐIVANJE PREKOGRANIČNIH ISTRAŽIVAČKIH KAPACITETA NEOPHODNIH ZA OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI – STUDIJA SLUČAJA RIS

U srpnju 2023. godine na natječaj INterreg Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora je prijavljen prijedlog projekta pod nazivom “Improvingtransboundaryresearchcapacitiesnecessary for biodiversityprotection – casestudyEurasianlynx” (Unapređivanje prekograničnih istraživačkih kapaciteta neophodnih za očuvanje bioraznolikosti – studija slučaja ris). Vodeći partner je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a osim JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ, partneri su Veterinarski fakultet Sveučilišta u Sarajevu, Nacionalni park Una te Centar za životnu sredinu Banja Luka. Cilj projekta je izgraditi prekograničnu mrežu ustanova te ojačati njihove kapacitete za provedbu najnovijih neinvazivnih metoda za istraživanje biološke raznolikosti. Studija slučaja će se temeljiti na risu (Lynxlynx), ugroženoj vrsti koju dijele partnerske zemlje Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Projektne partnere će vrhunski znanstvenici educirati u metodama prikupljanja i obrade podataka pomoću automatskih kamera. Vrijednost Projekta je 75,494,90 eura.

REGIONALNI PARK LIČKA PLJEŠIVICA- UNA

U 2022. godini odrađene su sve potrebne predradnje tj. istraživanja, analize i dr. na navedenom području za proglašenje Regionalnog parka Lička Plješivica – Una. Javna ustanova je izradila glavninu potrebnih znanstveno-stručnih priprema za izradu stručne podloge za proglašenje područja zaštićenim u kategoriji regionalnog parka. Svi podaci dostavljeni su Zavodu za zaštitu okoliša i prirode u travnju 2023. godine. Službeni zahtjev izradu stručne podloge dostavljen je u siječnju 2024. godine. Sljedeći korak koje se očekuje je da se tijekom 2024. godine očekuje izrada stručne podloge(MINGOR) te izrada geodetske podloge zaštićenog područja za upis posebnog pravnog režima zaštićenog područja u katastar i zemljišnu knjigu.

„SKRIVENI SVIJET LIČKIH ŠUMA I VODA“ („THE HIDDEN WORLD OF LIKA FORESTS AND WATERS“)

CILJ PROJEKTA: Očuvati povoljno stanje staništa vrsta na površini od 280,46 ha (stanište 9160 Krbavsko polje 185 ha i Jadova 95,46 ha). Projektom će se unaprijediti i očuvati stanište vrste Myotisbechsteinii (U2) u posebnom rezervatu Laudonov gaj i ekološkoj mreži Krbavsko polje, te unaprijediti i očuvati stanište stenoendema roda Telestes u području ekološke mreže Jadova.

POLAZIŠTE ZA PROJEKT: Prioritetni akcijski okvir (PAO) za mrežu Natura 2000 u Republici Hrvatskoj:

E.2. Mjere održavanja i obnove na područjima mreže Natura 2000 i izvan tih područja

Rok za provedbu projekta je 2029. godina.

Vrijednost : 127.500,00 eura s PDV-om.

Sredstva su odobrena, očekuje se potpisivanje Ugovora nakon dobivene suglasnosti Županijske skupštine.

– CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU I STOČARSTVO

Ličko-senjska županija nositelj je pripreme mega projekta Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva. Naime Ličko-senjska županija središte je brdsko-planinskog prostora (BPP) u Republici Hrvatskoj – promatrajući prostor Krša i izvan granica RH i EU, što je posebnim Zakonom regulirano promatrajući specifičnosti takvog prostora, na koji način su jasno definirani otežani uvjete življenja i gospodarenja na takvim područjima. Brdsko-planinski prostor u RH proteže se na području 15 županija i 89 jedinica lokalne samouprave. S obzirom na činjenicu da je i usmjerenje Vlade RH podrška rješavanju problema na BPP, te da su u najavi i različite mjere podrške rješavanju problema BPP, Ličko-senjska županija u svojstvu nositelja projekta započela je razvoj projekta odnosno Centra za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva, koji bi se nalazio na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, neposredno u blizini kolnika na ulazu/izlazu s autoceste u Gospiću. Ovaj Centar ima za cilj kreirati specifičnu infrastrukturu kojom se pruža podrška za industrijsku tranziciju poljoprivrede, stočarstva i srodnih sektora, a u konačnici i cjelokupnu tranziciju BPP-a kroz sljedeće module:

(1) brdsko-planinska poljoprivreda – biljna proizvodnja

(2) izvorne i ugrožene pasmine – animalna proizvodnja

(3) pametna sela

(4) kulinarstvo i gastronomija

(5) logističko-distributivni centar

(6) sajamski centar te

(7) obnovljivi izvori energije

Cilj navedenog Projekta je revitalizacija ruralnog prostora i kreiranje preduvjeta za unaprjeđenje životnog standarda stanovništva na brdsko planinskom području u RH s naglaskom na Jadransku Hrvatsku. Ključno, ovaj Centar ima primarni zadatak pomaknuti ovisnost stanovništva o potporama te razviti i razvijati razne modele dodane ekonomske vrijednosti nastale na poljoprivredi i stočarstvu u životu i radu na BPP. Do sada je izrađena projektna dokumentacija za modul odnosno Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine, koja se financirala iz sredstava Ministarstva poljoprivrede i proračunskih sredstava Ličko-senjske županije u ukupnoj vrijednosti od 430.000,00 kuna odnosno 57.000 eura i to: Idejni projekt Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine, Studija izvedivosti Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine i Tržišna analiza za Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine. Izrađena su idejna rješenja za ostale module, za što su sredstva osigurana od strane Ličko-senjske županije, u vrijednosti od 17.495 eura. U pripremi je projektna dokumentacija za proglašenje projekta Strateškim projektom Republike Hrvatske za što je Ličko-senjska županija osigurala iznos od 32.351 eura.

Od strane Ličko-senjske županije predložena je ciljana izmjena Prostornog plana Grada Gospića radi stvaranja uvjeta za ishodovanje građevinske dokumentacije, a na sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića od 15. prosinca 2023. godine donesena je Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Gospića kojom započinje proces izmjene Prostornog plana Grada Gospića radi stvaranja prostorno planskih preduvjeta za gradnju Centra. Donošenje IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Gospića očekuje se u prvom kvartalu 2024. godine.

Radi stvaranja preduvjeta za djelomično izdvajanje šume iz šumsko-gospodarske osnove i cijepanja čestice radi izmjene prostornog plana Grada Gospića, Ličko-senjska županija je naručila izradu Parcelacijskog elaborata na kč.br. 2777/1, k.o. Široka Kula, koji postupak je u tijeku, a za što su osigurana sredstva u iznosu od 3.750 eura. Uz sve navedeno prethodno je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene plana na okoliš, kroz koji je zaključeno da donošenje IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića neće imati utjecaja na ekološku mrežu te neće imati negativan utjecaj na okoliš i nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš već se IX. Izmjene i dopune PPU Grada Gospića mogu donijeti.

– MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

izgradit će se s ciljem odavanja počasti hrvatskim braniteljima i bilježenja uspomena na Domovinski rat. U Centru su planirane i namjene koje mu daju dodanu vrijednosti-interpretacija povijesti Like i istraživački centar. Time će se stvoriti novi javni prostor od velikog značaja za grad i županiju. U cilju realizacije ovog projekta LSŽ tijekom 2022. i 2023. godine prijavila se na Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom temeljem čega joj je dodijeljeno ukupno cca 50.000 EUR  te se očekuje dodatnih 35.000,00 EUR početkom iduće godine. Sredstva će biti utrošena u izradu natječajnog elaborata odnosno idejnog rješenja provedbom javnog natječaja. Grad Gospić za provedbu navedenoga Projekta donio je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja  na katastarskoj čestici 2130/6 k.o. Gospić u korist Ličko-senjske županije.

– PROJEKT “DIŠI VELEBIT – DOŽIVI, ISTRAŽI, ŠETAJ KROZ, ISKUSI VELEBIT”

 čiji je nositelj Ličko-senjska županija pripremljen je s ciljem ulaganja u digitalnu tranziciju kako bi se povećala raznovrsnost turističke ponude, smanjila regionalna neujednačenost te potaknula demografska revitalizacija. Projekt je prijavljen za realizaciju u okviru NPOO iz programa Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti  i očekuje se njegovo odobrenje. U okviru projekta namjeravamo izvršiti rekonstrukciju planinarskog doma “Gojtanov dom” na Velebitu, hostel na Baškim Oštarijama te će se urediti put Terezijana s edukativnim digitalnim sadržajima u svrhu smanjenja prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima na način da se poveća privlačnost i kvaliteta slabije razvijenijih turističkih destinacija i produlji sezona te potakne razvoj održivih oblika turizma u Ličko-senjskoj županiji. Partneri na projektu bit će Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT, VEGIUM d. o. o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija i OPĆINA KARLOBAG. Ukupna vrijednost projekta je 3.776.691,92 EUR od čega očekujemo 3,4 mil. EUR bespovratnih sredstava.

UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA ZGRADE SJEDIŠTA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE u smislu privođenja upravnoj namjeni ukupne vrijednosti 181.148,62 eura od toga 144.918,90 eura bespovratnih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije preko Programa podrške brdsko-planinskim područjima.

– INFRASTRUKTURNI PROJEKTI LUČKE UPRAVE SENJ I LUČKE UPRAVE NOVALJA KOJIMA JE OSNIVAČ LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Ličko-senjska županija bila je partner Lučkoj upravi Senj u realizaciji Projekta izgradnje nove rampe unutar lučkog područja trajektnog pristaništa u uvali Stinica, koji je dovršen u prosincu ove godine. Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.510.832,30 €. Cilj projekta je bolja povezanost otoka Raba s kopnom (posebice u periodu nepovoljnih vremenskih uvjeta) što je postignuto izgradnjom nove rampe.

Dodatno će se povećati i sigurnost plovidbe što će rezultirati boljom dostupnošću zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga kako na otoku Rabu tako i na području Grada Senja i ostatka županije. Izgradnja nove rampe posebno pridonosi kvaliteti života lokalnog stanovništva i stanovništva otoka Raba.

U zadnjih nekoliko godina Ličko-senjska županija veliko je gradilište infrastrukture na pomorskom dobru. Nositelji investicija u unapređenje i razvoj pomorskog dobra prvenstveno su lučke uprave kojima je jedini osnivač Ličko-senjska županija i jedinice lokalne samouprave – gradovi Novalja i Senj te Općina Karlobag. S ponosom ističemo da ukupna vrijednost projekata ulaganja u pomorsko dobro u zadnje dvije godine iznosi preko 52 mil EUR što je gotovo polovina iznosa uloženog u izgradnju takve infrastrukture od osnutka Županije.

Za istaknuti je nekoliko najznačajnijih projekata,

Projekt uređenja Luke Senj

Projekt uređenja Luke Senj uključuje produženje primarnih lukobrana i unutrašnjih gatova u luci Senj, a nositelj projekta je Lučka uprava Senj. Započeo je 2020 godine, a ukupna vrijednost svih planiranih faza provedbe Projekta procjenjuje se na 9,3 mil. eur. Vrijednost do sada dovršenih i ugovorenih radova iznosi 1,7 mil eur od čega značajan udio sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Projekt izgradnje nove rampe u luci Stinica

Ličko-senjska županija bila je partner Lučkoj upravi Senj u realizaciji Projekta izgradnje nove rampe unutar lučkog područja trajektnog pristaništa u uvali Stinica, koji je dovršen u prosincu ove godine. Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.510.832,30 €. Ovim projektom će Lučka uprava Senj zajedno s partnerom u projektu, Ličko-senjskom županijom, te s nadležnim Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture pridonijeti smanjenju zakrčenosti trajektne luke Stinica i povećati kvalitetu povezivanja otoka Raba i kopna na način da će projekt omogućiti povećanje broja trajektnih linija tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim uvjetima. Time će se udovoljiti potrebama i lokalnog stanovništva i potrebama turizma otoka Raba te općenito povećati sigurnost plovidbe. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a njegova ukupna vrijednost iznosi 2,51 mil EUR.

Projekti uređenja Luke Karlobag i Luke Barić Draga

Osim toga Lučka uprava Senj investitor je uređenja nekoliko luka na području Općine Karlobag. U tijeku su radovi na izvanrednom održavanju Luke Karlobag ukupne vrijednosti 1,3 mil EUR, od čega je veći dio dovršen. Isto tako u rekonstrukciji je i Luka Barić Draga, a ugovorena vrijednost radova je 750.000 EUR od čega je najznačajniji dio osiguralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Projekti Lučke uprave Novalja

Na području Grada Novalje u zadnje dvije godine realizirano je nekoliko strateški važnih projekata unaprjeđenja lučke infrastrukture ne samo za Grad Novalju nego za Ličko-senjsku županiju i Republiku Hrvatsku. Tako je ove godine dovršen projekt „Rekonstrukcije i dogradnje trajektnog pristaništa Žigljen“ koji je uključivao ulaganja u produljenje i rekonstrukciju obale 1, obale 2 i obale 3, s osiguranjem prihvata plovila maksimalne dužine 120m, zatim pristajanja plovila pri lošijim vremenskim uvjetima izgradnjom nasipa koji će štititi obale od vjetra i valova te noćenja plovila u trajektnom pristaništu.

Time je osiguran adekvatan privez i sigurnost linijskih veza otoka Paga i kopna, veći kapacitet luke, manje gužve pri ukrcaju što doprinosi cjelokupnom povećanju razine usluge odnosno poboljšanju uvjeta povezanosti otoka s kopnom i općenito opstanku i razvitku Grada Novalje i otoka Paga. Vrijednost projekta iznosila je 9,75 mil EUR, a najvećim dijelom sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Rekonstrukcija Luke Žigljen dovršena je sredinom ove godine i nova rampa puštena je u promet

Projekt uređenja ribarske luke Novalja

Novalja dobiva i novu ribarsku luku s 31 vezom za plovila duljine do 20 metara. Ribarska luka bit će sigurna i operativna iskrcajna luka za ribare, ali i sigurno zaklonište. U sklopu ribarske luke povećat će se i dužina operativne obale. Nositelj projekta uređenja ribarske luke Novalja je Lučka uprava Novalja. Vrijednost projekta je 34.372.026,13 kuna. Od toga 75 % financira Europska unija, a 25 % Republika Hrvatska, a financiranje će se objediniti preko Ministarstva poljoprivrede iz Mjera “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa”, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Pripremne radove i dokumentaciju do građevinske dozvole projekta financirao je Grad Novalja.

Postojeći lukobranski objekt duljine 279,59 metara privezne obale, koji je na unutarnjoj strani duljine 241,03 m, će se rekonstruirati i produljiti za 78 m, obnovit će se zaštitni kamenomet na vanjskoj strani veličinom kamenih blokova primjerenih uvjetima i lokaciji, rekonstruirat će se obalni zidovi razgradnjom postojećih te dograditi na novom dijelu lukobrana. Širina lukobrana bit će 20,90 m sa šetnicom uz priveznu obalu te prometnicu s parkiralištem te zaštitni kamenomet na vanjskoj strani parapetnog zida. Projekt je dovršen krajem 2023.

Luka Novalja i Luka Tovarnele

Osim toga u proteklom razdoblju dovršeni su i projekti uređenja Luke Novalja i Luke Tovarnele ukupne vrijednosti 1 mil EUR. Luka Tovarnele osobito je značajna za međužupanijsko povezivanje s otokom Rabom, a dovršenom rekonstrukcijom izveden je gat ukupne duljine 42 metra i širine 6,1 metara. U Luci Novalja uređena je obala za prihvat katamarana, napravljen je obalni rub popločen kamenim blokovima, a gat je opremljen lučkim svjetlom i priveznim bitvama.

U Luci Novalja realiziran je i projekt postavljanja pontona i valobrana duljine 60 m čime je osigurano sigurnih 150 stalnih i sezonskih vezova za plovila lokalnog stanovništva i turističkih brodova. Vrijednost projekta iznosila je 9,5 mil EUR a dovršen je 2021. godine

6. Jedan projekt moramo posebno pohvaliti. To je odluka Ličko-senjske županije da sufinancira izradu energetskih certifikata za obnovu obiteljskih kuća. Možemo li i u budućnosti očekivati slične projekte i s kojim će sve mjerama županija ove godine pomoći naše gospodarstvenike i poljoprivrednike?

Energetska obnova

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojim mrežnim stranicama 29. 12. 2023. godine objavio dokument pod nazivom Uvjeti i kriteriji za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 2024. godine, za koju je planiran budžet 120 milijuna eura te planiran početak objave poziva za kraj veljače 2024. godine.

U navedenom dokumentu popisana je i dokumentacija koju će prijavitelji biti dužni dostaviti u svrhu prijave te je između ostaloga kao obvezna dokumentacija navedeno i Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće.

Stoga je Ličko-senjska županija 8. siječnja 2024. godine objavila Javni poziv za sufinanciranje izrade Izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Ličko-senjske županije kojim se fizičkim osobama s područja Županije osigurava sufinanciranje izrade navedenih dokumenata do iznos od 375 eura s PDV-om.

Poziv je objavljen temeljem Odluke Župana o raspisivanju Javnog poziva i osiguranih sredstava u Proračunu Ličko-senjske županije za 2024. godinu, koja ima za cilj poticanje i pripremu građana za prijavu na javne pozive kojima se sufinancira i potiče korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama.

Poziv je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava i u tijeku je prikupljanje Zahtjeva s popratnom dokumentacijom te se s obzirom na izuzetno veliki broj prijava zainteresiranih građana očekuje iskorištenje sredstava u vrlo kratkom roku.

Za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2022.-2025. godinu („Županijski glasnik“ br. 12/22 i 13/23) u 2024. godini je osigurano 166.360,00 €. U tijeku je Javni pozivi za podnošenje prijava za dodjelu potpora za Mjera 4. – Potpore održanju proizvodnje mlijeka na području Ličko-senjske županije, a Javni pozivi za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije raspisat će se tijekom godine za sljedeće mjere:

– Mjera 1. – Potpore za manifestacije

– Mjera 7. – Potpora razvoju mini mljekara na području Ličko-senjske županije

– Mjera 8. – Potpore osnaživanju konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstva na području Ličko-senjske županije.