razvojni_logo_cb_s

Može li se život ponovo vratiti u Krbavicu?

Prije točno 27 godina, u proljeće 1997. godine, mnogi regionalni mediji su objavili vijest kako je u organizaciji nekoliko nevladinih udruženja pokrenut prvi organizirani povratak u Hrvatsku. U selo Krbavica u Lici.

Na čelu jednog od udruženja bio je i Krbavčanin Milan Mirić. Tadašnja vijest o organiziranom dolasku 32 mještana ovog sela, davala je nadu da će kroz ovakve programe većina prognanih ponovo pokrenuti živote na nekadašnjim ognjištima. U Krbavici se i danas prepričava da je u sklopu tog pilot programa Krbavicu posjetio Jacques Paul Klein, tadašnji prijelazni prijavitelj UNTAES-a za Podunavlje, a danas umirovljeni američki general